« Łuk 15:4 Ewangelia Łukasza 15:5 Łuk 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nalazszy kładzie (ją) na ramiona swe radując się.
2.WUJEK.1923A gdy ją najdzie, kładzie na ramiona swe, radując się.
3.RAKOW.NTA znalaższy, kładzie na ramiona swe weseląc się.
4.GDAŃSKA.1881A znalazłszy kładzie ją na ramiona swoje, radując się.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy {ją} odnajdzie, bierze z radością na barki swe,
7.MARIAWICIA gdy ją znajdzie, kładzie ją na ramiona swe, radując się.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy ją znajdzie, weźmie ją na barki, pełen radości.
9.GRZYM1936A gdy ją znajdzie, bierze ją z radością na swe ramiona
10.DĄBR.WUL.1973A gdy ją znajdzie, wkłada na ramiona swoje radując się.
11.DĄBR.GR.1961A gdy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona radując się.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona
13.BRYTYJKAA odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się.
14.POZNAŃSKAA znalazłszy ją, kładzie z radością na ramiona,
15.WARSZ.PRASKAKiedy zaś ją odnajdzie, bierze z radością na ramiona,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy znajdzie, ciesząc się, nakłada ją na swe ramiona,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona,
18.TOR.PRZ.A gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona, radując się.