« Łuk 15:6 Ewangelia Łukasza 15:7 Łuk 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię wam, iż tak radość będzie w niebie nad jednym grzesznym kającym się, jako nad dziewięćdziesiąt dziewiącią sprawiedliwych, którzy nie potrzebują kajania.
2.WUJEK.1923Powiadam wam, żeć tak będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym, niż nad dziewiąciądziesiąt i dziewiącią sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
3.RAKOW.NTMówię wam, że tak wesele będzie w niebie nad jednym grzesznikiem kającym się, więcej niż nad dziewięćdziesiąt dziewiącią sprawiedliwych, którzy potrzeby nie mają pokajania.
4.GDAŃSKA.1881Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym, więcej niż nad dziewięćdziesiąt i dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
6.SZCZEPAŃSKIPowiadam wam, że podobnież w niebie będzie żywsza radość z powodu jednego grzesznika pokutującego, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
7.MARIAWICIPowiadam wam, że tak też będzie i radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym (większa), niż nad dziewięćdziesięciu i dziewięciu sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują pokuty.
8.BIESZK.ŁUK.1931Powiadam wam: podobnież będzie w niebie żywsza radość nad jednym grzesznikiem, z błędnej drogi wracającym, niż nad dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują nawrócenia”.
9.GRZYM1936Powiadam wam, że większa będzie w niebie radość z pokuty jednego grzesznika, niż ze sprawiedliwości dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którym nie trzeba pokuty.
10.DĄBR.WUL.1973Powiadam wam, że taka będzie w niebiesiech radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują.
11.DĄBR.GR.1961Powiadam wam, że taka będzie w niebiesiech radość z jednego grzesznika pokutującego, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
13.BRYTYJKAPowiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.
14.POZNAŃSKAPowiadam wam, że w niebie więcej będzie radości z jednego grzesznika, który się nawraca, aniżeli z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
15.WARSZ.PRASKAMówię wam, że w niebie będzie większa radość z powodu jednego grzesznika czyniącego pokutę niż z powodu dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiadam wam, że tego rodzaju radość będzie w Niebie z jednego, skruszonego grzesznika, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie mają potrzeby skruchy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam: Podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania.
18.TOR.PRZ.Mówię wam, że taka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, i to bardziej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.