« Łuk 15:8 Ewangelia Łukasza 15:9 Łuk 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nalazszy zzywa przyjaciółki i sąsiady, mówiąc: Radujcie się zemną, iż nalazłam drachmę, którą byłam zgubiła.
2.WUJEK.1923A gdy najdzie, zwoływa przyjaciołek i sąsiadek, mówiąc: Radujcie się ze mną; bom nalazła drachmę, którąm była straciła.
3.RAKOW.NTA znalaższy wzywa przyjaciółek i sąsiadek, mówiąc: Weselcie się ze mną, abowiemem nalazła dragmę którąm była zgubiła.
4.GDAŃSKA.1881A znalazłszy, zwołuje przyjaciółek i sąsiadek, mówiąc: Radujcie się ze mną; albowiem znalazłam grosz, którym była straciła.
5.GDAŃSKA.2017A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę, którą zgubiłam.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: Cieszcie się ze mną, albowiem odnalazłam drachmę, którą zgubiłam.
7.MARIAWICIA gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: Radujcie się ze mną, bom znalazła drachmę, którąm była straciła.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy odnajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki swe, mówiąc do nich: Radujcie się ze mną, bom odnalazła srebrnik zgubiony.
9.GRZYM1936A gdy ją znajdzie, zwołuje sąsiadki i przyjaciółki i mówi: Cieszcie się ze mną, bom znalazła drachmę zgubioną.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy znajdzie zwołuje przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: Radujcie się ze mną, bom znalazła drachmę, którąm straciła.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: Radujcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą straciłam.
12.TYSIĄCL.WYD5A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam.
13.BRYTYJKAA znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: Weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam.
14.POZNAŃSKAA kiedy ją znajdzie, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się razem ze mną, bo znalazłam drachmę, która mi zginęła.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi do nich: Cieszcie się ze mną, bo oto znalazłam drachmę, którą straciłam.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: Cieszcie się ze mną; bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną! Znalazłam monetę, którą zgubiłam!
18.TOR.PRZ.A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: Radujcie się ze mną, albowiem znalazłam drachmę, którą zgubiłam.