« Psal 112:4 Księga Psalmów 112:5 Psal 112:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(111:5a) Wiesioły człowiek, jen się smiłuje i pożycza, rozłoży rzeczy swoje w sądzie,
2.PS.PUŁAWSKI(111:5a) Wiesioły człowiek, jenże sie smiłuje i pożycza, rozłoży mołwy swoje w sądzie,
3.WUJEK.1923Rozkoszny człowiek, który się zlituje i pożycza: będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem.
4.GDAŃSKA.1881Dobry człowiek litościwym jest, i pożycza, a rzeczy swe miarkuje rozsądkiem.
5.GDAŃSKA.2017Dobry człowiek lituje się i pożycza, i prowadzi swoje sprawy rozważnie.
6.PS.BYCZ.1854Dobry człowiek, litościw, i-pożyczający; on-urządza sprawy-swe, z-prawością.
7.GÖTZE.1937Błogo mężowi, który jest łaskawy i pożycza; sprawy swoje przeprowadzi w sądzie;
8.CYLKOWSzczęsny mąż miłosierny i uczynny, urządzający sprawy swoje wedle prawa.
9.KRUSZYŃSKIDobry człowiek litościwym jest i pożycza - sprawy swe załatwia sprawiedliwie.
10.ASZKENAZYDobrzeż mężowi miłościwemu i pożyczającemu, utrzyma się ze sprawami swemi na sądzie.
11.SZERUDASzczęsny mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem,
12.TYSIĄCL.WYD1(111:5) {Tet} Dobrze się wiedzie mężowi, który z litości pożycza, {Jod} który sprawami swymi rządzi sprawiedliwie.
13.TYSIĄCL.WYD5{Tet} Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, {Jod} postępuje w swych sprawach uczciwie.
14.BRYTYJKASzczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem,
15.POZNAŃSKASzczęści się człowiekowi, który jest miłosierny i pożyczek udziela, i kieruje swymi sprawami zgodnie z prawem.
16.WARSZ.PRASKA[Tet] Błogosławiony mąż dobry i skory do wspomagania innych, Jod i układający wszystko wedle sprawiedliwości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szczęśliwy mąż miłosierny i uczynny; ten, który według Prawa urządza swoje sprawy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDobrze, gdy człowiek jest łaskawy i pożycza, A przy tym swoje sprawy prowadzi zgodnie z prawem.
19.TOR.PRZ.Dobrze jest, gdy człowiek okazuje łaskę i pożycza, dotrzymuje swojego słowa należycie.