« Psal 112:5 Księga Psalmów 112:6 Psal 112:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(111:5b) bo na wieki nie będzie poruszon. (111:6a) W pamięci wiekuje prawy będzie,
2.PS.PUŁAWSKI(111:5b) bo na wieki nie będzie poruszon. (111:6a) W pamięci wiekujej praw będzie,
3.WUJEK.1923Bo na wieki nie będzie poruszon: w wiecznéj pamiątce będzie sprawiedliwy.
4.GDAŃSKA.1881Bo na wieki nie będzie poruszony; w pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy.
5.GDAŃSKA.2017Na pewno nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci.
6.PS.BYCZ.1854Bo, na-wieki, nie zachwieje-się; na-pamiątkę wieczną, będzie sprawiedliw.
7.GÖTZE.1937Bo na wieki nie zachwieje się; w pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy.
8.CYLKOWAlbowiem nigdy się nie potknie, w pamięci wiecznéj będzie cnotliwy.
9.KRUSZYŃSKIPrzeto na wieki nie będzie poruszony, pozostanie sprawiedliwym w pamięci wiecznej.
10.ASZKENAZYGdyż na wieki się nie zachwieje, ku wieczystej pamięci będzie sprawiedliwym.
11.SZERUDAbo nigdy się nie zachwieje; będzie sprawiedliwy w wiecznej pamięci.
12.TYSIĄCL.WYD1(111:6) {Kaf} Nigdy on się nie zachwieje; {Lamed} w wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy.
13.TYSIĄCL.WYD5{Kaf} Na pewno się nie zachwieje; {Lamed} sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci.
14.BRYTYJKABo nigdy się nie zachwieje; Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany.
15.POZNAŃSKAZaiste, nigdy się nie zachwieje, wiecznie trwać będzie pamięć o sprawiedliwym.
16.WARSZ.PRASKA[Kaf] Taki nie zachwieje się nigdy, [Lamed] a pamięć o nim przetrwa na wieki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nigdy się nie potknie, w wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, nie zachwieje się nigdy - Sprawiedliwy pozostanie w pamięci na zawsze.
19.TOR.PRZ.O tak! Nigdy nie zostanie zachwiany, sprawiedliwy na wieki będzie zapamiętany.