« Psal 29:11 Księga Psalmów 30:1 Psal 30:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(29:1) Powyszę cie, Gospodnie, bo jeś przyjął mie ani jeś ucieszył nieprzyjacioł mojich nade mną.
2.PS.PUŁAWSKI(29:1) Powyszszę cie, Gospodnie, bo jeś przyjął mnie aniś ucieszył nieprzyjaciele moje nade mną.
3.WUJEK.1923(30:1) . Psalm pieśni. Na poświęcaniu domu Dawidowego. (30:2) Wywyższać cię będę. Panie, żeś mię przyjął: a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim nademną.
4.GDAŃSKA.1881Psalm pieśni przy poświęceniu domu Dwidowego. (30:2) Panie! wywyższać cię będę; albowiem wywyższyłeś mię, a nie dałeś pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.
5.GDAŃSKA.2017Psalm i pieśń na poświęcenie przybytku Dawida. PANIE, będę cię wywyższać, bo podniosłeś mnie i nie pozwoliłeś mym wrogom cieszyć się z mojego powodu.
6.PS.BYCZ.1854(30:1) Psalm, pieśń o poświęceniu domu Dawida. (30:2) Będę-wywyższał-Cię, o-Panie! bo uniosłeś-mię, a-nie rozradowałeś nieprzyjaciół-mych, ze-mnie.
7.GÖTZE.1937(30:1) PSALM Dawida. Przy poświęceniu domu. (30:2) Wywyższać Cię będę, Panie, ponieważ Tyś mię wyciągnął, a nie pozwoliłeś, aby wrogowie moi radowali się nade mną.
8.CYLKOW(30:1) Psalm, pieśń na poświęcenie domu przez Dawida. (30:2) Wynosić Cię będę Boże, boś mnie wywiódł z toni, i nie uradowałeś nieprzyjaciół moich.
9.KRUSZYŃSKI(30:1) Psalm. Pieśń na poświęcenie domu Dawidowego. (30:2) Będę Cię wywyższał Panie, ponieważ mnie wyniosłeś i nie dozwoliłeś radować się nieprzyjaciołom moim nademną.
10.ASZKENAZY(30:1) Pieśń Dawida, śpiewana przy poświęceniu domu. (30:2) Wynosić Cię pragnę, Jehowo, gdyż Ty wydźwignąłeś mnie i nie pozwoliłeś, aby się naigrawali ze mnie wrogowie moi.
11.SZERUDA(30:1) Psalm Dawida. Pieśń na poświęcenie przybytku. (30:2) Wysławiam Cię, Panie, bo wyciągnąłeś mię z toni, a nie pozwoliłeś nieprzyjaciołom moim cieszyć się ze mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(29:1) Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy. (29:2) Sławić Cię będę, Panie, boś mnie wybawił, i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom.
13.TYSIĄCL.WYD5(30:1) Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy. (30:2) Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś wrogów moim kosztem.
14.BRYTYJKA(30:1) Psalm Dawidowy. Pieśń na poświęcenie przybytku. (30:2) Wysławiać cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie.
15.POZNAŃSKA(30:1) Psalm Dawida; pieśń na uroczystość poświęcenia Świątyni. (30:2) Wysławiam Cię, Jahwe, boś mnie uratował i nie dozwolił, by przeciwnicy moi mieli uciechę ze mnie.
16.WARSZ.PRASKA(30:1) Psalm. Pieśń na poświęcenie świątyni Dawida. (30:2) Pragnę Cię wysławiać, o Panie, bo wydobyłeś mnie z poniżenia i nie pozwoliłeś, by wrogowie wzięli górę nade mną!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:1) Psalm; pieśń na poświęcenie Domu przez Dawida. (30:2) Wynosić Cię będę, WIEKUISTY, gdyż mnie wyprowadziłeś z toni, a moich nieprzyjaciół nie uratowałeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:1) Psalm. Pieśń na poświęcenie przybytku. Dawidowy. (30:2) PANIE, pragnę Cię wywyższać, Ty mnie podniosłeś z dna, Nie pozwoliłeś mym wrogom cieszyć się moim kosztem.
19.TOR.PRZ.Psalm i pieśń na poświęcenie domu. Dawidowy. (30:1) Jhwh, będę Cię wywyższać, bo wyciągnąłeś mnie i nie pozwoliłeś moim wrogom radować się z mojego powodu.