« Psal 30:11 Księga Psalmów 30:12 Psal 31:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(29:15) aby piała tobie sława moja a bych nie skruszon. Gospodnie Boże moj, na wieki spowiadać sie będę tobie.
2.PS.PUŁAWSKI(29:15) aby piała tobie sława moja i bych nie skruszon. Gospodnie Boże moj, na wieki spowiedać sie będę tobie.
3.WUJEK.1923(30:13) Aby tobie śpiewali, chwało moja, a nie żałowałbym: Panie, Boże mój, na wieki wyznawać ci będę.
4.GDAŃSKA.1881(30:13) Przetoż tobie śpiewać będzie chwała moja, a milczeć nie będzie. Panie, Boże mój! na wieki wysławiać cię będę.
5.GDAŃSKA.2017Aby moja chwała śpiewała ci i nie milkła; PANIE, mój Boże, będę cię wysławiać na wieki.
6.PS.BYCZ.1854(30:13) Ażeby pieniem-wysławiała-Cię dusza-moja, i-nie umilkła. O-Panie, Boże-mój! ja, na-wieki będę-chwalił-Ciebie.
7.GÖTZE.1937(30:13) Aby dusza moja Ciebie opiewała, a nie milczała. Panie, Boże mój, na wieki uwielbiać Cię będę.
8.CYLKOW(30:13) Aby Cię opiewała sława i nie zamilkła; Boże, Panie mój, wiecznie Cię wysławiać będę.
9.KRUSZYŃSKI(30:13) Dlatego będę Ci chwałę śpiewał, a nie zamilknę. Panie, Boże mój! na wieki wysławiać Cię będę.
10.ASZKENAZY(30:13) aby Cię opiewała wszelka chwała i aby nie zmilkła, - Jehowo, Boże mój, sławić Cię będę na wieczność!
11.SZERUDA(30:13) Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, wiecznie będę Cię wyznawał.
12.TYSIĄCL.WYD1(29:13) by dusza moja nie milknąc psalm Tobie śpiewała. Panie, Boże mój, wysławiać Cię będę na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5(30:13) by moje serce, nie milknąc, Psalm Tobie śpiewało. Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki.
14.BRYTYJKA(30:13) Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła:Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał.
15.POZNAŃSKA(30:13) abym ja - nie milknąc - śpiewał na Twoją cześć. Jahwe, Boże mój, Ciebie wysławiać będę na wieki!
16.WARSZ.PRASKA(30:13) Dlatego śpiewa Ci moje serce i nie chce zamilknąć. O Panie mój, Boże, będę Cię sławił na wieki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:13) Aby opiewała Cię sława i nie zamilkła; WIEKUISTY, mój Boże, będę Cię wiecznie wysławiał.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:13) Abym całym jestestwem śpiewał Ci na chwałę i nie zamilkł - PANIE, mój Boże, będę Cię sławił na wieki!
19.TOR.PRZ.Aby moje wnętrze śpiewało Ci i nie zamilkło; Jhwh, mój Boże, będę Cię wysławiał na wieki.