« Psal 30:2 Księga Psalmów 30:3 Psal 30:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(29:3) Gospodnie, wywiodł jeś od piekła duszę moję, zbawił jeś mie od zstąpających w doł.
2.PS.PUŁAWSKI(29:3) Gospodnie, wywiodł jeś od piekła duszę moję, zbawiłeś mie od zstępujacych w otchłań.
3.WUJEK.1923(30:4) Panie, wywiodłeś z piekła duszę moję: wybawiłeś mię od zstępujących do dołu.
4.GDAŃSKA.1881(30:4) Panie! wywiodłeś z piekła duszę moję; zachowałeś mię przy żywocie, abym nie zstąpił do grobu.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, wyprowadziłeś moją duszę z piekła, zachowałeś mnie przy życiu, abym nie zstąpił do dołu.
6.PS.BYCZ.1854(30:4) Panie, Tyś-uprowadził, z grobu, duszę-moję; Ty-wskrzesiłeś-mię, z-stąpienia-mego do dołu.
7.GÖTZE.1937(30:4) Panie, wyprowadziłeś duszę moją z otchłani; zachowałeś mię przy życiu wśród tych, którzy zstąpili do grobu.
8.CYLKOW(30:4) Boże, wywiodłeś z otchłani duszę moję, utrzymałeś mnie przy życiu, żem nie zstąpił do grobu.
9.KRUSZYŃSKI(30:4) Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, dałeś mi życie wpośród zstępujących do grobu.
10.ASZKENAZY(30:4) Jehowo, Tyś duszę mą podniósł z czeluści, wróciłeś mi życie z pośród tych, co zstępują do podziemi.
11.SZERUDA(30:4) Panie! wywiodłeś z krainy umarłych duszę moją, ożywiłeś mię, wyratowałeś mię od śmierci.
12.TYSIĄCL.WYD1(29:4) Panie, z krainy zmarłych wywiodłeś mą duszę, wybawiłeś mnie spośród schodzących do grobu.
13.TYSIĄCL.WYD5(30:4) Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
14.BRYTYJKA(30:4) Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją, Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu.
15.POZNAŃSKA(30:4) Jahwe, wywiodłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mi życie i nie dopuściłeś, bym zstąpił do grobu.
16.WARSZ.PRASKA(30:4) Tyś mnie wyprowadził, o Panie, z królestwa śmierci, wyłączyłeś mnie spośród rzeszy zmarłych i przywróciłeś do życia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:4) Moją duszę wyprowadziłeś, BOŻE, z Krainy Umarłych, utrzymałeś mnie przy życiu i nie zstąpiłem do grobu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:4) Ty, PANIE, wydobyłeś moją duszę ze świata umarłych, Ożywiłeś spośród tych, którzy schodzą do grobu.
19.TOR.PRZ.Jhwh, wyprowadziłeś moją duszę z Szeolu, zachowałeś mnie przy życiu, abym nie zstąpił do dołu.