« Psal 30:3 Księga Psalmów 30:4 Psal 30:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(29:4) Śpiewajcie Bogu, wszytcy święci jego, i spowiadajcie sie pamięci świątości jego.
2.PS.PUŁAWSKI(29:4) Śpiewajcie Bogu, święci jego, i spowiedajcie sie pamięci świątości jego.
3.WUJEK.1923(30:5) Śpiewajcie Panu święci jego, a wyznawajcie pamiątce świątobliwości jego.
4.GDAŃSKA.1881(30:5) Śpiewajcież Panu święci jego, a wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości jego.
5.GDAŃSKA.2017Śpiewajcie PANU, święci jego, i wysławiajcie go, wspominając jego świętość.
6.PS.BYCZ.1854(30:5) Śpiéwajcie Panu, wy pobożni-Jego; i-chwalcie, na-pamiątkę, Swiętość-Jego.
7.GÖTZE.1937(30:5) Wysławiajcie psalmami Pana, święci Jego, a uwielbiajcie święte Jego imię,
8.CYLKOW(30:5) Śpiewajcie Bogu pobożni, dziękujcie imieniu Jego Świętemu.
9.KRUSZYŃSKI(30:5) Śpiewajcie Panu święci Jego, wysławiajcie pamięć świętości Jego,
10.ASZKENAZY(30:5) Nućcie Jehowie, miłościwi Jego i hołd złóżcie na wspomnienie Jego Świętości.
11.SZERUDA(30:5) Wysławiajcie Pana, święci Jego, i wyznawajcie imię Jego święte!
12.TYSIĄCL.WYD1(29:5) Śpiewajcie Panu psalm, święci Jego; i dzięki czyńcie Jego świętemu imieniu.
13.TYSIĄCL.WYD5(30:5) Śpiewajcie Panu Psalm, wy, co Go miłujecie, wychwalajcie Jego świętą pamiątkę!
14.BRYTYJKA(30:5) Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego!
15.POZNAŃSKA(30:5) Śpiewajcie na cześć Jahwe, wy, którzy Mu wierni jesteście, i wysławiajcie Jego święte Imię!
16.WARSZ.PRASKA(30:5) Śpiewajcie i grajcie Panu wy, którzy Go miłujecie, wysławiajcie święte Imię Jego!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:5) Śpiewajcie WIEKUISTEMU pobożni, dziękujcie Jego świętemu Imieniu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:5) Śpiewajcie PANU, wy, Jemu oddani! Chwalcie Go i wspominajcie Jego świętość!
19.TOR.PRZ.Śpiewajcie Jhwh, święci Jego i wysławiajcie Go, pamiętając o Jego świętości.