« Psal 30:6 Księga Psalmów 30:7 Psal 30:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(29:8) Gospodnie, w woli twojej dał jeś krasie mojej cześć. (29:9) Odwrocił jeś oblicze twoje ote mnie i uczynił jeśm sie smęcien.
2.PS.PUŁAWSKI(29:8) Gospodnie, w wolej twojej dał jeś krasie mojej moc. (29:9) Odwrocił jeś oblicze twoje ode mnie i udziełan jeśm smęcien.
3.WUJEK.1923(30:8) Panie, według woli twojéj dałeś moc ozdobie mojéj; odwróciłeś oblicze swe odemnie i stałem się zatrwożonym.
4.GDAŃSKA.1881(30:8) Albowiem ty, Panie! według woli twojej umocniłeś był górę moję mocą; ale skoroś ukrył oblicze swoje, strwożyłem się;
5.GDAŃSKA.2017PANIE, w swojej łaskawości umocniłeś moją górę; ale gdy ukryłeś swoje oblicze, strwożyłem się.
6.PS.BYCZ.1854(30:8) Panie, Ty, z-przychylnością-Twoją, ustaliłeś w-górze-méj, siłę; lecz, skoroś ukrył obliczé-Twé, stałem-się zmieszanym.
7.GÖTZE.1937(30:8) Albowiem Ty, Panie, z łaskawości Swojej utwierdziłeś górę moją; ale skoro ukryłeś oblicze Swoje, zatrwożyłem się.
8.CYLKOW(30:8) Boże w łasce Twojéj, ustanowiłeś na górze mojéj potęgę; ukryłeś oblicze Twoje, a byłem strwożony.
9.KRUSZYŃSKI(30:8) Panie, według woli swej ustawiłeś na górze mej moc, a skoro odwróciłeś oblicze swe, zostałem zatrwożony.
10.ASZKENAZY(30:8) O Jehowo, w Twej łaskawości utwierdziłeś w mocy ducha mego wyżyny, zakryłeś jeno oblicze Twe a byłem porażony.
11.SZERUDA(30:8) Panie! w łasce swej postawiłeś mnie na mocnej górze, skoro tylko zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się.
12.TYSIĄCL.WYD1(29:8) Przez łaskę Twoją, Panie, cześć i moc mi dałeś; gdyś Twe oblicze ukrył, ja się zatrwożyłem.
13.TYSIĄCL.WYD5(30:8) Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
14.BRYTYJKA(30:8) Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się.
15.POZNAŃSKA(30:8) Jahwe, w łaskawości swojej umocniłeś moje znaczenie, lecz gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
16.WARSZ.PRASKA(30:8) Ty zaś, Panie, w dobroci swej uczyniłeś mnie niezdobytą górą, lecz kiedy ukryłeś swoje oblicze, ogarnęła mnie zgroza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:8) WIEKUISTY, w Twojej łasce ustanowiłeś potęgę na mej górze; ale ukryłeś Twe oblicze, zatem byłem strwożony.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:8) PANIE, to Twoja życzliwość wyniosła mnie na szczyt potęgi, A kiedy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
19.TOR.PRZ.Jhwh, w swojej łaskawości umocniłeś moją górę; ale gdy ukryłeś swoje oblicze, byłem przerażony.