« Psal 30:8 Księga Psalmów 30:9 Psal 30:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(29:11) Ktory użytek we krwi mojej, gdy zstąpię we skazę? (29:12) Aza spowiadać sie będzie tobie proch alboż zjawi prawdę twoję?
2.PS.PUŁAWSKI(29:11) Ktory użytek we krwi mojej, gdy zstąpię we skazę? (29:12) Aza spowiedać sie będzie tobie proch albo wzjawi prawdę twą?
3.WUJEK.1923(30:10) Cóż za pożytek we krwi mojéj, gdy zstępuję do skażenia? Izali proch wyznawać ci będzie? albo opowiadać będzie prawdę twoję?
4.GDAŃSKA.1881(30:10) Co za pożytek ze krwi mojej, gdybym zstąpił do dołu? Izali cię proch chwalić będzie? Iazali opowie prawdę twoję?
5.GDAŃSKA.2017Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu? Czy proch będzie cię chwalić? Czy będzie głosić twoją prawdę?
6.PS.BYCZ.1854(30:10) Jakaż korzyść będzie z-krwi-mojéj, za-zstąpienia-mego do grobu? czy-będzie-chwalił-Cię popiół? czy-będzie-opowiadał prawdę-Twoję?
7.GÖTZE.1937(30:10) "Co za zysk z krwi mojej, gdybym zstąpił do grobu? Czyż proch będzie Cię uwielbiał i obwieszczał prawdę Twoją?
8.CYLKOW(30:10) Jakiż pożytek ze krwi mojéj, gdy znijdę do grobu; czyż może wielbić Cię proch, wygłaszać prawdę Twoję.
9.KRUSZYŃSKI(30:10) Co za korzyść ze krwi mojej - ze stąpienia mego do dołu? Czy będzie Cię chwalił proch, czy opowie prawdy Twoje?
10.ASZKENAZY(30:10) Cóż stąd, gdybym zamilkł a zestąpić miał ku wiecznej zatracie, czyż opiewać Cię będzie proch i czyż będzie on zwiastował Twą prawdę?
11.SZERUDA(30:10) Jakiż zysk z śmierci mojej, gdy zstąpię do grobu? Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją?
12.TYSIĄCL.WYD1(29:10) «Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch Cię będzie wysławiał, albo rozgłaszał Twą wierność?
13.TYSIĄCL.WYD5(30:10) Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch Cię będzie wysławiał albo rozgłaszał Twą wierność?
14.BRYTYJKA(30:10) Jakiż zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją?
15.POZNAŃSKA(30:10) Jakaż korzyść z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyliż proch Cię będzie chwalił, czy będzie głosił Twą wierność?
16.WARSZ.PRASKA(30:10) Mówiłem: Na cóż zda się ma krew, gdy mnie pogrzebią? Czyż taki proch może Ci oddać chwałę lub rozgłaszać Twą wierność?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:10) Jaki pożytek z mojej krwi, kiedy zejdę do grobu? Czyż może Cię wielbić proch oraz wygłaszać Twoją prawdę?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:10) Jaka korzyść z mojej krwi I z mojego zejścia do grobu? Czy proch może Ciebie sławić? Czy może głosić Twoją wierność?
19.TOR.PRZ.Jaki zysk z mojej krwi, z mojego zstąpienia do grobu? Czy proch będzie Cię chwalił? Czy będzie oznajmiał Twoją wierność?