« 3Moj 4:17 3 Księga Mojżeszowa 4:18 3Moj 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I włoży z téjże krwie na rogi ołtarza, który jest przed Panem w przybytku świadectwa: a ostatek onéj krwie wyleje przy podstawku ołtarza całopalenia, który jest przede drzwiami przybytku świadectwa.
2.GDAŃSKA.1881A oną krwią pomaże rogi ołtarza, który jest przed obliczem Pańskiem, w namiocie zgromadzenia; a ostatek krwi wyleje u spodku ołtarza całopalenia, który jest u drzwi namiotu zgromadzenia.
3.GDAŃSKA.2017Potem pomaże tą krwią rogi ołtarza, który jest przed PANEM w Namiocie Zgromadzenia; resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza całopalenia, który jest przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia.
4.CYLKOWA częścią krwi pomaże narożniki ołtarza, który przed obliczem Wiekuistego w samym przybytku zboru, wszystką zaś pozostałą krew wyleje u podstawy ofiarnicy całopaleń, która u wejścia przybytku zboru.
5.KRUSZYŃSKII włoży nieco z krwi na rogi ołtarza, który jest przed Panem w namiocie zgromadzenia, a wszystką krew wyleje u podnóża ołtarza całopalenia u wejścia do namiotu zgromadzenia.
6.MIESESkrwią tą samą pomaże też narożniki ołtarza, znajdującego się przed Wiekuistym w Namiocie Obecności, a resztę krwi tej wyleje u stóp ołtarza całopaleń, który znajduje się u drzwi Namiotu Obecności;
7.TYSIĄCL.WYD5Pomaże także krwią rogi ołtarza, który jest wobec Pana w Namiocie Spotkania. Całą zaś krew wyleje na podstawę ołtarza całopalenia, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania.
8.BRYTYJKANastępnie rozmaże nieco z tej krwi po rogach ołtarza, który jest przed Panem w Namiocie Zgromadzenia, resztę zaś krwi wyleje u podstaw ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.
9.POZNAŃSKAPrzeniesie też trochę krwi na rogi ołtarza, który znajduje się przed Jahwe w Namiocie Zjednoczenia; całą zaś [resztę] krwi wyleje u podstawy ołtarza całopalenia, znajdującego się przed wejściem do Namiotu Zjednoczenia.
10.WARSZ.PRASKANastępnie pomaże krwią rogi wystające z ołtarza, który znajduje się przed Jahwe w Namiocie Spotkania, a resztę krwi cielca wyleje u stóp ołtarza całopalenia, który znajduje się przy wejściu do Namiotu Spotkania.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Częścią krwi pomaże także narożniki ołtarza, który jest przed obliczem WIEKUISTEGO, w Przybytku Zboru; zaś całą pozostałą krew wyleje u podstawy ofiarnicy całopaleń, która jest u wejścia do Przybytku Zboru.
12.EIB.BIBLIA.2016Potem rozmaże on nieco tej krwi na rogach ołtarza, który jest przed PANEM w namiocie spotkania, a całą resztę krwi wyleje u podstaw ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do namiotu spotkania.