« Rzym 5:10 List do Rzymian 5:11 Rzym 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie tylko (to) ale i chwalem się w Bogu, przez pana naszego Jesusa Christa przez któregośmy teraz zmirzenie wzięli.
2.WUJEK.1923A nie tylko; ale się téż i chlubimy w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali.
3.RAKOW.NTA nie tylko to, ale się też chłubimy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Christusa, przez któregośmy teraz ono zjednanie wzięli.
4.GDAŃSKA.1881A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali.
5.GDAŃSKA.2017A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie.
6.JACZEWSKINie tylko przeto miejmy nadzieję, że będziemy zbawieni, ale i poczytajmy to sobie za chlubę w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego pojednanie otrzymaliśmy.
7.SYMONA nietylko to: ale my się jeszcze chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego z nim teraz pojednani jesteśmy.
8.MARIAWICIA nietylko to, ale się też chlubimy w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez Którego otrzymaliśmy teraz z Nim pojednanie;
9.DĄBR.WUL.1973Ale nie tylko, bo i chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.
10.DĄBR.GR.1961Ale nie tylko, bo i chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
12.BRYTYJKAA nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.
13.POZNAŃSKAI nie tylko to. Chlubimy się też w Bogu dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie z Bogiem.
14.WARSZ.PRASKAZresztą nie tylko to: chlubimy się również w Bogu przez Pana naszego Jezusa, przez którego otrzymaliśmy pojednanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie tylko. Lecz także chlubimy się w Bogu poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa, z powodu którego otrzymaliśmy teraz pojednanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiem więcej: Dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą.
17.TOR.PRZ.A nie tylko to, ale też chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie.