« Rzym 5:11 List do Rzymian 5:12 Rzym 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego, jako przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć; i tak przez wszytki ludzie śmierć przeszła, wktórem wszyscy zgrzeszyli.
2.WUJEK.1923Dlatego, jako przez jednego człowieka grzech na ten świat wszedł, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkie ludzie śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.
3.RAKOW.NTDla tego jako przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć, i także na wszytki ludzi śmierć przeszła, dla tego iż wszyscy zgrzeszyli.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
6.JACZEWSKIJako przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, a przez grzech śmierć; tak i śmierć przyszła na wszystkich przez jednego, w którym wszyscy zgrzeszyli.
7.SYMONPrzetoż jak przez jednego człowieka wszedł na ten świat grzech, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła, dlatego, iż wszyscy zgrzeszyli...
8.MARIAWICItak samo jak przez jednego człowieka wszedł na ten świat grzech, a przez grzech śmierć, tak też i śmierć przyszła na wszystkich ludzi; ponieważ w pierwszym człowieku wszyscy zgrzeszyli.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego jako przez jednego człowieka wszedł grzech na ten świat, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła, bo wszyscy zgrzeszyli.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też jak przez jednego człowieka wszedł grzech na ten świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła, bo wszyscy zgrzeszyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...
12.BRYTYJKAPrzeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;
13.POZNAŃSKAA jak przez jednego człowieka pojawił się na świecie grzech, wskutek zaś grzechu śmierć, i w ten sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli (...)
14.WARSZ.PRASKADlatego też jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć ogarnęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że jak z powodu jednego człowieka grzech wszedł na świat, a z powodu grzechu śmierć, tak też śmierć przeszła na wszystkich ludzi za Adamem, za którym wszyscy zgrzeszyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przeszła śmierć, za to, że wszyscy zgrzeszyli.