« Rzym 5:12 List do Rzymian 5:13 Rzym 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo aż do zakonu grzech był na świecie. Grzech lepak nie bywa liczon gdy niemasz zakonu.
2.WUJEK.1923Albowiem aż do zakonu grzech był na świecie, a grzech nie był przyczytany, gdy zakonu nie było.
3.RAKOW.NTAbowiem aż do Zakonu grzech był na świecie; a grzech nie bywa przyczytan kiedy nie masz Zakonu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem aż do zakonu grzech był na świecie; ale grzech nie bywa przyczytany, gdy zakonu nie masz.
5.GDAŃSKA.2017Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa.
6.JACZEWSKIOd Adama do Mojżesza ludzie grzeszyli; grzechu tego jednak nie przyznawali sobie, bo prawa nie było:
7.SYMONAlbowiem i przed zakonem był już grzech na świecie: bo chociaż, gdy zakonu nie było, grzech poczytywany nie był,
8.MARIAWICIAlbowiem i do Zakonu grzech był na świecie, ale nie był grzech poczytany, póki Zakonu nie było.
9.DĄBR.WUL.1973I przed Zakonem bowiem grzech był na świecie, lecz grzech nie był poczytany, bo Zakonu nie było.
10.DĄBR.GR.1961I przed Zakonem bowiem grzech był na świecie, lecz grzech nie był poczytany, bo Zakonu nie było.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa.
12.BRYTYJKAAlbowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma;
13.POZNAŃSKAJeszcze bowiem przed Prawem grzech istniał na świecie. Nie liczy się jednak grzechu tym, którzy nie są pod panowaniem Prawa.
14.WARSZ.PRASKAAż do czasu Prawa, grzech bowiem był w świecie, lecz nie był poczytywany za grzech, ponieważ nie było Prawa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem aż do Prawa grzech był na świecie, ale grzech nie jest zliczany, nie będąc z Prawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGrzech przecież był na świecie, zanim wprowadzono Prawo, choć póki nie ma Prawa, grzechu się nie liczy.
17.TOR.PRZ.Bo aż do Prawa grzech był na świecie; ale grzech nie jest zaliczany, gdy nie ma Prawa.