« Rzym 5:13 List do Rzymian 5:14 Rzym 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale królowała śmierć od Adama aż do Moiżesza nad grzeszącemi, na podobieństwo przestąpienia Adama, który jest obrazem przyszłego.
2.WUJEK.1923Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza téż i nad tymi, którzy zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adamowego, który jest kształtem przyszłego.
3.RAKOW.NTAle królowała śmierć od Adama aż do Moyzesza, i nad onymi którzy nie zgrzeszyli, na podobieństwo przestępstwa Adamowego, który jest wzorem onego przyszłego.
4.GDAŃSKA.1881Lecz śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli, na podobieństwo przestępstwa Adamowego, który jest wzorem onego, który miał przyjść.
5.GDAŃSKA.2017Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.
6.JACZEWSKIśmierć przecież i w tym czasie panowała nad tymi nawet, którzy nie grzeszyli tak jak Adam, który był figurą przyszłego Adama.
7.SYMONtoć jednak śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza nad tymi nawet, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest figurą przyszłego.
8.MARIAWICIAle śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza także i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który był obrazem (Adama) Przyszłego.
9.DĄBR.WUL.1973Ale śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który był formą (Adama) przyszłego.
10.DĄBR.GR.1961Ale śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli dopuszczając się przestępstwa podobnie jak Adam, będący wyobrażeniem tego, który miał przyjść.
11.TYSIĄCL.WYD5A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.
12.BRYTYJKALecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.
13.POZNAŃSKAA przecież śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza również nad tymi, którzy nie zgrzeszyli takim wykroczeniem, jakie popełnił Adam, który jest zapowiedzią Tego, co miał przyjść.
14.WARSZ.PRASKALecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, co nie dopuścili się grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który był figurą Mającego nadejść w przyszłości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, co nie chybili celu, na podobieństwo występku Adama, który jest odbiciem tego, co ma nadejść.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli w podobny sposób jak Adam, będący odpowiednikiem Tego, którego przyjście miało dopiero nastąpić.
17.TOR.PRZ.2023Lecz śmierć zakrólowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, będącego typem Tego, który miał przyjść.