« Rzym 5:14 List do Rzymian 5:15 Rzym 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale nie jako upadek, tak i dar. Bo jeśli jednego upadkiem mnodzy umarli, daleko więcej łaska Boża i dar, własce jednego człowieka Jesusa Christa, na mnogie obfitowała.
2.WUJEK.1923Ale nie jako przestępstwo, tak i dar; albowiem jeźli przestępstwem jednego wiele ich pomarło, daleko więcéj na wiele ich opłynęła łaska Boża i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTAle nie jako upadek, tak i darowanie. Jeśli bowiem jednego upadkiem wiele ich pomarło, daleko więcej ona łaska Boża, i on dar z łaski onej jednego człowieka Jezusa Christusa, na wiele ich opłynęła.
4.GDAŃSKA.1881Ale nie jako upadek, tak i dar z łaski; albowiem jeźli przez upadek jednego wiele ich pomarło, daleko więcej łaska Boża i dar z łaski onego jednego człowieka Jezusa Chrystusa na wiele ich opływała.
5.GDAŃSKA.2017Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIŁaska Boska większą jest, aniżeli nieprawość ludzka. Skoro przeto skutkiem jednego grzechu śmierć zapanowała nad wszystkiemi: to tem obficiej wyleją się łaski i dary Boże na wszystkich z powodu zasług jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
7.SYMONAtoli nie jako jest z grzechem, tak i z darem: bo jeśli przez grzech jednego umarło wielu, to łaska Boża i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, daleko obficiej spłynęły na mnóstwo.
8.MARIAWICIAle nie jako występek, tak i dar. Bo jeśli wielu ich pomarło z powodu grzechu jednego człowieka, to daleko obficiej łaska i dar Boży rozlane zostały dla wielu przez łaskę jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Ale nie jakie przestępstwo, taki i dar. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego umarło wielu, daleko obficiej spłynęła na wielu łaska Boża i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Ale nie taki dar, jakie było przestępstwo. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego umarło wielu, daleko obficiej spłynęła na wielu łaska Boża i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKALecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKALecz z przestępstwem nie jest tak jak z darem. Jeżeli bowiem wskutek przestępstwa jednego człowieka wielu ludzi umarło, to łaskawość Boga i dar udzielony dzięki tej łaskawości przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, tym obficiej spłynęły na wielu ludzi.
14.WARSZ.PRASKALecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski: jeśli bowiem wskutek przestępstwa jednego człowieka pomarło wielu, to o wiele bardziej obfita stała się względem wielu łaska Boga i dar otrzymany poprzez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie jak fałszywy krok, tak i dar łaski; bo jeśli z powodu fałszywego kroku jednego wielu pomarło, bardziej znacząca jest łaska Boga i dobrodziejstwo w łasce jednego człowieka Jezusa Chrystusa, które w nadwyżce zostało dla wielu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw.
17.TOR.PRZ.Ale nie tak jest z upadkiem, jak z darem łaski; jeśli bowiem z powodu jednego upadku wielu umarło, o wiele bardziej łaska Boża i dar w tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, zaobfitowała dla wielu.