« Rzym 5:16 List do Rzymian 5:17 Rzym 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli jednego upadkiem śmierć królowała prze jednego, daleko więcej (oni) co obfitość łaski i daru sprawiedliwości wzięli, wżywocie królować będą, prze jednego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli jednego przestępstwem śmierć królowała przez jednego, daleko więcéj ci, którzy obfitość łaski i darowania i sprawiedliwości biorą, w żywocie królować będą przez jednego Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTJeśli bowiem jednego upadkiem śmierć królowała przez jednego, daleko więcej oni którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w żywocie królować będą przez jednego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźli dla jednego upadku śmierć królowała przez jednego, daleko więcej, którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w żywocie królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKII jeżeli śmierć zapanowała skutkiem jednego grzechu: to przez jednego Jezusa Chrystusa spływa na nas taka obfitość łask, darów i usprawiedliwienia, iż one nas do królestwa niebieskiego zaprowadzić zdołają.
7.SYMONBo jeśli przez grzech jednego, przez tegoż jednego królowała śmierć, to tembardziej ci, którzy biorą obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIBoć jeśli przez grzech jednego śmierć królowała przez jednego, to tembardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, będą królować w żywocie przez jednego Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć przez jednego panowała, daleko bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru, i sprawiedliwości, królować będą w żywocie przez jednego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego człowieka śmierć przez niego panowała, daleko bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, królować będą w żywocie przez jednego Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKAAlbowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKAJeżeli bowiem wskutek przestępstwa popełnionego przez jednego człowieka zapanowała śmierć, to tym bardziej ci, którzy doznali obfitej łaskawości i otrzymali dar usprawiedliwienia, znajdą się w królestwie życia dzięki jednemu człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi.
14.WARSZ.PRASKAI gdy wskutek przestępstwa jednego człowieka śmierć zapanowała nad całym światem, to o wiele bardziej będą królować przez jednego Jezusa Chrystusa w posiadaniu życia ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeżeli za fałszywym krokiem jednego przez jednego zapanowała śmierć, bardziej liczni są ci, co otrzymują obfitość łaski oraz daru sprawiedliwości, i będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie.
17.TOR.PRZ.Albowiem jeśli przez upadek jednego, śmierć zakrólowała z powodu jednego, o wiele bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, w życiu królować będą z powodu jednego, Jezusa Chrystusa.