« Rzym 5:4 List do Rzymian 5:5 Rzym 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ufanie nie zawstydza, iż miłość Boża wylała się w sercach naszych przez ducha świętego danego nam.
2.WUJEK.1923A nadzieja nie pohańbia, iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Ś., który nam jest dan.
3.RAKOW.NTA nadzieja nie zawstydawa, iż ona miłość Boża jest wylana w sercach naszych przez ducha świętego, który jest dany nam.
4.GDAŃSKA.1881A nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
5.GDAŃSKA.2017A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
6.JACZEWSKIa nadzieja ta nie zawodzi: bo Bóg miłość swą rozlał w sercach naszych przez Ducha świętego, którego nam dał.
7.SYMONNadzieja zaś nie zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha świętego, który nam jest dany.
8.MARIAWICIa nadzieja nie pohańbia, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, Który nam jest dany.
9.DĄBR.WUL.1973A nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
10.DĄBR.GR.1961A nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
11.TYSIĄCL.WYD5A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
12.BRYTYJKAA nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
13.POZNAŃSKANadzieja zaś nie doznaje zawodu, ponieważ miłość, jaką nas Bóg umiłował, napełnia nasze serca dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy.
14.WARSZ.PRASKAOtóż nadzieja nie sprawia zawodu, gdyż miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a nadzieja nie przynosi wstydu, gdyż miłość Boga rozlana jest w naszych sercach poprzez Ducha Świętego, który został nam dany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
17.TOR.PRZ.A nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boża jest wylewana na nasze serca przez Ducha Świętego, który został nam dany.