« Rzym 5:5 List do Rzymian 5:6 Rzym 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Christus gdyśmy jeszcze byli mdli wedle czasu, za niezbożne umarł.
2.WUJEK.1923Bo przeczże Chrystus, gdyśmy jeszcze byli mdłymi, wedle czasu umarł za niepobożne?
3.RAKOW.NTAbowiem Christus, gdyśmy my jeszcze byli niemocnymi, wedle czasu za niepobożne umarł.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy mdłymi, według czasu umarł za niepobożne.
5.GDAŃSKA.2017Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
6.JACZEWSKIChrystus w onym czasie, gdyśmy jeszcze upadłymi byli, za nas umarł.
7.SYMONBo i pocóż Chrystus, gdyśmy jeszcze nic niewarci byli, czasu swojego umarł za bezbożnych?
8.MARIAWICIBo i czemuż Chrystus, gdyśmy jeszcze byli niemocnymi, w postanowionym czasie umarł za bezbożnych?
9.DĄBR.WUL.1973Bo i po cóż Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, w swoim czasie umarł za niezbożnych?
10.DĄBR.GR.1961Bo Chrystus, kiedyśmy jeszcze byli słabi, w swoim czasie umarł za niezbożnych.
11.TYSIĄCL.WYD5Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy <jeszcze> byli bezsilni.
12.BRYTYJKAWszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
13.POZNAŃSKAGdy jeszcze bowiem byliśmy słabi, Chrystus - w ściśle wyznaczonym czasie - umarł za bezbożnych.
14.WARSZ.PRASKABo przecież Chrystus, gdyśmy [jeszcze] byli zupełnie słabi, swojego czasu umarł za nas bezbożnych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Chrystus, kiedy jeszcze byliśmy chorzy, w zgodzie z czasem umarł za niepobożnych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
17.TOR.PRZ.Chrystus bowiem umarł we właściwym czasie za nas bezbożnych, gdy jeszcze byliśmy bezsilni.