« Rzym 5:8 List do Rzymian 5:9 Rzym 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Daleko więcej teraz usprawiedliwieni we krwi jego zachowani będziem przezeń od gniewu.
2.WUJEK.1923Daleko tedy więcéj teraz usprawiedliwieni we krwi jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu.
3.RAKOW.NTDaleko tedy więcej, usprawiedliwieni teraz będąc we krwi jego, zbawieni będziemy przezeń od onego gniewu.
4.GDAŃSKA.1881Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni będąc krwią jego, zachowani będziemy przez niego od gniewu.
5.GDAŃSKA.2017Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.
6.JACZEWSKICo gdy tak jest, to teraz, omyci krwią jego, nierównie większą możemy mieć nadzieję zbawienia.
7.SYMONTo też teraz, gdy jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Syna jego, tembardziej zachowani przezeń będziemy od gniewu.
8.MARIAWICIDlatego tem więcej teraz, gdy jesteśmy usprawiedliwieni przez Krew Jego, będziemy zachowani od gniewu przez Niego.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz więc, gdyśmy usprawiedliwieni przez krew jego, tym bardziej przezeń zachowani będziemy od gniewu.
10.DĄBR.GR.1961Teraz więc, gdyśmy usprawiedliwieni przez krew jego, tym bardziej przez niego zachowani będziemy od gniewu.
11.TYSIĄCL.WYD5Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.
12.BRYTYJKATym bardziej, więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.
13.POZNAŃSKATym bardziej więc teraz, gdy zostaliśmy usprawiedliwieni dzięki Jego krwi, będziemy wybawieni od Jego gniewu.
14.WARSZ.PRASKATym bardziej przeto teraz, kiedy to już jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego krew, będziemy ocaleni przez Niego od gniewu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więcej znaczymy teraz, gdy uznani za sprawiedliwych w jego krwi, zostaniemy przez niego uratowani od gniewu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu.
17.TOR.PRZ.O wiele bardziej więc, będąc teraz uznani za sprawiedliwych przez Jego krew, zostaniemy przez Niego zbawieni od gniewu.