« DzA 4:11 Dzieje Apostolskie 4:12 DzA 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie masz w inem żadnem zbawienia. Bo ani jest imię drugie pod niebem dane między ludźmi wktórymby nam potrzeba być zbawionemi.
2.WUJEK.1923I niemasz w żadnym innym zbawienia: albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którembyśmy mieli być zbawieni.
3.RAKOW.NTI niemasz w innym żadnym zbawienia. Abowiem niemasz imienia innego pod niebem, danego między ludzi, przez któreby potrzeba zbawionymi być nam.
4.GDAŃSKA.1881I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
6.JACZEWSKIW nim jest tylko zbawienie, i nie masz pod niebem innego imienia, przez któreby ludzie do łaski z Bogiem przyjść mogli".
7.SZCZEPAŃSKII niemasz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie dano pod niebem ludziom innego Imienia, w którembyśmy mieli być zbawieni.
8.MARIAWICIi niema w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest żadne inne imię pod niebem, dane ludziom, przez którebyśmy mieli być zbawieni.
9.DĄBR.WUL.1973I w żadnym innym nie masz zbawienia, albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni.
10.DĄBR.GR.1961I w żadnym innym nie masz zbawienia, albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym moglibyśmy być zbawieni.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni.
12.BRYTYJKAI nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
13.POZNAŃSKANie ma bowiem poza Nim zbawienia, gdyż na świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni".
14.WARSZ.PRASKAI nikt nie może dostąpić zbawienia inaczej niż tylko w Nim, bo nikomu na świecie nie dał Bóg imienia, w którym moglibyśmy osiągnąć zbawienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie istnieje też w nikim innym zbawienie; bo nie istnieje inne Imię pod niebem, które zostało wyznaczone wśród ludzi, w którym jest nam konieczne zostać zbawionymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni.
17.TOR.PRZ.I nie ma w nikim innym zbawienia, bowiem nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym moglibyśmy zostać zbawieni.