« DzA 4:12 Dzieje Apostolskie 4:13 DzA 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Piotrowę śmiałość i Johanowę, i zrozumiawszy, że ludzie bez pisma są i prości, dziwowali się, a znali je iż z Jezusem bywali.
2.WUJEK.1923A widząc bezpieczność Piotrowę i Janowę, i porozumiawszy, iż byli ludzie bez nauki i prostacy, dziwowali się i poznali je, iż byli z Jezusem.
3.RAKOW.NTA widząc onę Piotrowę beśpieczność i Janowę, i porozumiawszy iż ludźmi nieukami byli i prostakami, dziwowali się, i poznali je iż z Jezusem byli;
4.GDAŃSKA.1881Widząc tedy bezpieczność Piotrową i Janową, i zrozumiawszy, iż ludźmi byli nieuczonymi i prostakami, dziwowali się i poznali je, iż byli z Jezusem.
5.GDAŃSKA.2017Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem.
6.JACZEWSKICi, do których to mówionem było, widzieli stałość Piotra i Jana; a zauważywszy, że są to ludzie niepiśmienni a nawet prostacy, dziwowali się i poznawali w nich towarzyszów Jezusowych.
7.SZCZEPAŃSKIWidząc zatem śmiałość Piotra i Jana, i dowiedziawszy się, że byli ludźmi bez wykształcenia i prostaczkami, dziwili się, i poznali w nich dawnych towarzyszów Jezusa.
8.MARIAWICIA widząc stałość Piotra i Jana, wiedząc, że to byli ludzie nieuczeni i prości, dziwili się i poznali, że bywali z Jezusem;
9.DĄBR.WUL.1973Widząc tedy odwagę Piotra i Jana i dowiedziawszy się, że są to ludzie nieuczeni i prości, zdumiewali się i poznali ich, że byli z Jezusem.
10.DĄBR.GR.1961Widząc tedy odwagę Piotra i Jana, a wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, zdumiewali się i poznali, że to oni byli z Jezusem.
11.TYSIĄCL.WYD5Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa.
12.BRYTYJKAA widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem;
13.POZNAŃSKAWidząc odwagę Piotra i Jana, ludzi prostych i niewykształconych, podziwiali ich i rozpoznali w nich tych, co przebywali z Jezusem.
14.WARSZ.PRASKAOdwaga Piotra i Jana zadziwiła pytających tym bardziej, że jak się przekonali, byli to ludzie niewykształceni i prości. Z łatwością rozpoznano w nich również dawnych towarzyszy Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A widząc szczerość Piotra i Jana, oraz po zrozumieniu, że są nieuczonymi prostakami dziwili się, kiedy ich rozpoznali, że byli razem z Jezusem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem.
17.TOR.PRZ.A widząc odwagę Piotra i Jana, i gdy pojęli, że są to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się i poznali, że oni również byli z Jezusem.