« DzA 4:13 Dzieje Apostolskie 4:14 DzA 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Człowieka też widząc znimi stojącego a ulęczonego, nie mieli nic naprzeciw mówić.
2.WUJEK.1923Widząc téż człowieka z nimi stojącego, który był uzdrowion, nie mogli nic przeciwko mówić.
3.RAKOW.NTA człowieka widząc z nimi stojącego, który był uzdrowion, nie mieli co przeciwko temu mówić.
4.GDAŃSKA.1881Widząc też onego człowieka z nimi stojącego, który był uzdrowiony, nie mieli co przeciwko temu mówić.
5.GDAŃSKA.2017Widząc też, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie mogli nic przeciwko temu powiedzieć.
6.JACZEWSKIWidząc nadto onego uzdrowionego człowieka, niczemu z tego, co mówił Piotr, zaprzeczyć nie mogli.
7.SZCZEPAŃSKIWidząc nadto, że ów człowiek uzdrowiony stoi wraz z nimi, nie mogli podnieść żadnego sprzeciwu.
8.MARIAWICIwidząc też człowieka przy nich stojącego, który był uzdrowiony, nie mogli im nic odeprzeć,
9.DĄBR.WUL.1973A widząc również, że stoi z nimi ów człowiek uzdrowiony, nie mogli nic rzec przeciw temu.
10.DĄBR.GR.1961A patrząc na owego człowieka uzdrowionego stojącego z nimi, nie mieli co na to odpowiedzieć.
11.TYSIĄCL.WYD5A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.
12.BRYTYJKAPatrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć.
13.POZNAŃSKAA patrząc na uzdrowionego człowieka stojącego z nimi nie wiedzieli, co odpowiedzieć.
14.WARSZ.PRASKALecz widziano także stojącego obok nich człowieka uzdrowionego. Nie wiedzieli więc, co o tym wszystkim sądzić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś widząc człowieka, co z nimi stał i został uzdrowiony nie umieli nic odpowiedzieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednocześnie, widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia.
17.TOR.PRZ.A patrząc na stojącego razem z nimi człowieka, który został uzdrowiony, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia.