« DzA 4:24 Dzieje Apostolskie 4:25 DzA 4:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który duchem świętym, przez usta ojca naszego Dawida, sługi twego rzekłeś: Przecz powstali narodowie, a ludzie zadumali próżności?
2.WUJEK.1923Któryś Duchem Świętym przez usta ojca naszego Dawida, sługi twego, powiedział: Czemu się narody wzburzyły, a ludzie próżne rzeczy rozmyślali?
3.RAKOW.NTKtóryś przez usta Dawida sługi swego powiedział: Przeczże się zburzyły narody, i ludzie rozmyślali próżne rzeczy?
4.GDAŃSKA.1881Któryś Duchem Świętym przez usta Dawida, sługi swego, powiedział: Przeczże się zburzyli narodowie, a ludzie próżne rzeczy przemyślali?
5.GDAŃSKA.2017Który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy?
6.JACZEWSKIPrzez Ducha twego natchniony ojciec nasz Dawid wyrzekł: Czemu wzburzyli się poganie i ludy zamyślają niegodziwości?
7.SZCZEPAŃSKIktóryś Duchem Świętym przez usta ojca naszego Dawida, sługi twego, powiedział: »Czemu się burzą narody, a ludy myślą próżności?
8.MARIAWICIKtóryś Duchem Świętym przez usta ojca naszego Dawida, sługi Twego, mówił: Czemu się wzburzyły narody i ludzie myśleli próżne rzeczy?
9.DĄBR.WUL.1973Ty za sprawą Ducha Świętego powiedziałeś przez usta ojca naszego, sługi twego, Dawida: Czemu wzburzyły się narody, a ludy próżne knują zamysły?
10.DĄBR.GR.1961Ty za sprawą Ducha Świętego powiedziałeś przez usta Dawida, sługi swego: Czemu wzburzyły się narody, a ludy próżne knują zamysły?
11.TYSIĄCL.WYD5Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski?
12.BRYTYJKAKtóryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego:Czemu wzburzyły się narody, A ludy myślały o próżnych rzeczach?
13.POZNAŃSKAktóry powiedziałeś przez Ojca naszego, pod wpływem Ducha Świętego, ustami sługi Twojego Dawida: »Dlaczego zbuntowały się narody i ludy knuły rzeczy próżne.
14.WARSZ.PRASKAPrzez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego Dawida: Dlaczegóż buntują się narody, dlaczego ludy spiskują na próżno?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.co powiedziałeś przez Ducha Świętego ustami Dawida, Twego sługi: W jakim celu wzburzyli się poganie, a ludy pielęgnowały to, co jest bezwartościowe?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktóry ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego: Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie?
17.TOR.PRZ.Który powiedziałeś przez usta Dawida, swojego sługi: Czemu wzburzyły się narody, a ludy rozmyślały o marności?