« DzA 4:29 Dzieje Apostolskie 4:30 DzA 4:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy rękę twą ściągniesz aby uzdrawiania, i znamiona, i cuda działy się, przez imię świętego sługę twego Jesusa.
2.WUJEK.1923W tem, abyś ściągał rękę twoję na uzdrawiania, a żeby się znaki i cuda działy przez imię Świętego Syna twego Jezusa.
3.RAKOW.NTW wyciągnieniu ręki twojej ku uzdrawianiu, iżby i znamiona i cuda działy się przez imię świętego Syna twego Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Ściągając rękę twoję ku uzdrawianiu i ku czynieniu znamion i cudów, przez imię świętego Syna twego Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Gdy ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię twego świętego Syna, Jezusa.
6.JACZEWSKIa niech ręka twoja czyni uzdrowienia, i znaki, i cudy przez imię świętego Syna twojego Jezusa".
7.SZCZEPAŃSKIpodczas gdy Ty rękę twą wyciągać będziesz, aby uzdrawiać i działać znaki i cuda w Imię Jezusa, twego świętego Syna.
8.MARIAWICIa Sam wyciągaj rękę Swoją na uzdrawiania, aby się działy znaki i cuda przez Imię Świętego Syna Twojego, Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973podczas gdy ty twą rękę wyciągać będziesz, aby uzdrawiać i czynić cuda i znaki w imię świętego Syna twojego, Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961podczas gdy Ty twą rękę wyciągniesz, aby uzdrawiać i czynić cuda i znaki w imię świętego syna twojego, Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.
12.BRYTYJKAGdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa.
13.POZNAŃSKAgdyż ręka Twoja dokona uzdrowienia, a zdumiewające znaki dziać się będą w imię świętego Sługi Twojego, Jezusa".
14.WARSZ.PRASKAWyciągnij swoją prawicę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów w imię Świętego Sługi Twego, Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za pomocą też Twojej ręki, Ty wyciągaj ku uzdrawianiu oraz dokonywaniu znaków i cudów, przez Imię Twego świętego Syna Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.
17.TOR.PRZ.Gdy Ty wyciągasz swoją rękę by uzdrawiać, tak by działy się znaki i cuda, przez imię Twojego świętego Syna, Jezusa.