« DzA 4:35 Dzieje Apostolskie 4:36 DzA 4:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:1a) JOses lepak rzeczony Barnabas od Apostołów, co jest syn pocieszenia, Lewit, Cypryiski rodem,
2.WUJEK.1923A Józeph, który nazwany był Barnabaszem od Apostołów, (co wyłożywszy jest, syn pocieszenia), Lewit, rodem z Cypru,
3.RAKOW.NTA Jozes przezwany Barnabaszem od Apostołów (co jest wyłożone: syn pocieszenia.) Lewita, z Cypru rodem,
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jozes, który nazwany był od Apostołów Barnabaszem, (co się wykłada: syn pociechy), Lewita, z Cypru rodem,
5.GDAŃSKA.2017Także Józef, nazwany przez apostołów Barnabą – co się tłumaczy: Syn Pocieszenia – lewita rodem z Cypru;
6.JACZEWSKITak właśnie uczynił Józef, przez Apostołów nazwany Barnabą, to jest: synem pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru,
7.SZCZEPAŃSKIJózef też - którego Apostołowie nazwali Barnabą, to znaczy: Synem pocieszenia - lewita, rodem z Cypru,
8.MARIAWICIA Józef, który nazwany był przez Apostołów Barnabaszem (co się wykłada: syn pocieszenia), Lewita, z Cypru rodem,
9.DĄBR.WUL.1973Józef zaś, zwany przez Apostołów Barnabą (co znaczy: syn pocieszenia), lewita, rodem z Cypru,
10.DĄBR.GR.1961Tak też i Józef, zwany przez Apostołów Barnabą, (co znaczy syn pocieszenia), lewita, rodem z Cypru,
11.TYSIĄCL.WYD5A Józef, nazwany przez Apostołów Barnaba, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru,
12.BRYTYJKAI tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
13.POZNAŃSKARównież Józef zwany przez apostołów Barnabą, to znaczy Synem Pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru,
14.WARSZ.PRASKATak właśnie uczynił [między innymi] Józef, lewita z Cypru, któremu apostołowie nadali przydomek Barnabas, tj. Syn Pocieszenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Józef, nazwany przez apostołów Barabaszem (to jest w tłumaczeniu: Synem Pocieszenia), Lewita, rodem Cypryjczyk,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako Syn Zachęty. Był on Lewitą rodem z Cypru.
17.TOR.PRZ.A Józef, który przez apostołów został nazwany Barnabą – co tłumaczy się: Syn Pocieszenia – Lewita, rodem z Cypru,