« DzA 4:7 Dzieje Apostolskie 4:8 DzA 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Piotr pełem ducha świętego, rzekł k nim: przedniejszy ludu i starszy Izraelscy,
2.WUJEK.1923Tedy Piotr napełniony Ducha Świętego, rzekł do nich: Książęta ludu i starsi słuchajcie:
3.RAKOW.NTTedy Piotr napełniony ducha świętego, rzekł do nich: Książęta ludu i starszy Izraelscy!
4.GDAŃSKA.1881Tedy Piotr, będąc pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi Izraelscy!
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi Izraela;
6.JACZEWSKITedy Piotr, natchniony przez Ducha świętego, tak do nich mówił: "Książęta i Zwierzchnicy ludu, słuchajcie:
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi, słuchajcie!
8.MARIAWICIWtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, rzekł do nich: Książęta ludu i starsi Izraelscy, słuchajcie.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi, słuchajcie:
10.DĄBR.GR.1961Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi!
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi!
12.BRYTYJKAWtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi!
13.POZNAŃSKAWtedy Piotr pełen Ducha Świętego powiedział do nich: "Przełożeni ludu i kapłani!
14.WARSZ.PRASKAWtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich: Przełożeni i starsi ludu!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Piotr został napełnionym przez Ducha Świętego oraz do nich powiedział: Przełożeni ludu i starsi Israela!
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił: Przełożeni ludu i starsi!
17.TOR.PRZ.Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich: Przywódcy ludu i starsi Izraela!