« DzA 4:8 Dzieje Apostolskie 4:9 DzA 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ nas dzisia sądzicie o dobrodziejstwo człowiekowi niemocnemu (uczynione) czem ten uzdrowion.
2.WUJEK.1923Jeźli my dziś sądzeni jesteśmy o dobrodziejstwo przeciw człowiekowi niemocnemu, przez coby ten był uzdrowiony,
3.RAKOW.NTJeśli my dziś sądzeni bywamy, dla dobrodziejstwa człowiekowi niemocnemu uczynionego, przez które ten zachowany jest;
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ my dziś mamy być sądzeni dla dobrodziejstwa człowiekowi niemocnemu uczynionego, jakoby on był uzdrowiony;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli my dziś mamy być przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego choremu człowiekowi, dzięki czemu został on uzdrowiony;
6.JACZEWSKIJeżeli dziś macie nas sądzić za to, żeśmy uczynili dobrodziejstwo temu kalece, którego teraz zdrowym tu widzicie;
7.SZCZEPAŃSKIJeżeli nas dziś przesłuchujecie z powodu dobrodziejstwa względem kaleki, przez które on przyszedł do zdrowia;
8.MARIAWICIPonieważ dziś nas pociągają do sądu za dobrodziejstwo uczynione człowiekowi choremu i pytają nas, jakimby sposobem ten się stał zdrowym,
9.DĄBR.WUL.1973jeżeli nas dzisiaj badają w sprawie dobrodziejstwa względem kaleki, przez które on odzyskał zdrowie,
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli nas dzisiaj badają z powodu dobrego uczynku, przez który człowiek chory odzyskał zdrowie,
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie,
12.BRYTYJKAJeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony,
13.POZNAŃSKASkoro oskarżacie nas o to, że uzdrowiliśmy chorego człowieka,
14.WARSZ.PRASKASkoro już chcecie dowiedzieć się czegoś na temat dobrodziejstwa, dzięki któremu ten człowiek odzyskał zdrowie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro my, dzisiaj, jesteśmy osądzani dzięki dobremu uczynkowi względem chorego człowieka, przez który został on wyratowany,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona,
17.TOR.PRZ.Jeśli my dzisiaj jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa uczynionego człowiekowi choremu, dzięki któremu on jest teraz uratowany.