« 4Moj 33:16 4 Księga Mojżeszowa 33:17 4Moj 33:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ruszywszy z grobow żądliwości stany zastawili w Asserot.
2.WUJEK.1923A odciągnąwszy od Grobów pożądania, położyli się obozem w Haseroth.
3.GDAŃSKA.1881A ruszywszy się z Kibrot hataawa, położyli się obozem w Hezerot.
4.GDAŃSKA.2017Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.
5.CYLKOWI wyruszyli z Kibroth-Hataawa, i stanęli obozem w Chaceroth;
6.KRUSZYŃSKIWyruszyli z Kibroth-Hatthaawa i stanęli obozem w Haceroth.
7.MIESESwyruszyli z Kibrothattaawy i rozłożyli się obozem w Chăcērocie;
8.TYSIĄCL.WYD5Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.
9.BRYTYJKAPotem wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozłożyli się obozem w Chaserot.
10.POZNAŃSKAWyruszywszy z Kibrot ha-Taawa stanęli obozem w Chacerot.
11.WARSZ.PRASKANastępnie wyruszyli z Kibrot–Hattaawa i zatrzymali się w Chaserot.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wyruszyli z Kibroth–Hataawa i stanęli obozem w Chaceroth.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wyruszyli z Kibrot-Hataawa i rozłożyli się obozem w Chaserot.