« 4Moj 33:31 4 Księga Mojżeszowa 33:32 4Moj 33:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬A ruszywszy❭ z Benejatam przyszli na gorę Gaddad.
2.WUJEK.1923A wyjechawszy z Benejaakan, przyszli do góry Gadgad.
3.GDAŃSKA.1881A ruszywszy się z Benejaakan, położyli się obozem w Horgidgad.
4.GDAŃSKA.2017Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.
5.CYLKOWI wyruszyli z Bne-Jaakan, i stanęli obozem w Chor-Hagidgad;
6.KRUSZYŃSKIWyruszyli z Bene-Jaakan i stanęli obozem w Hor-Gidgad.
7.MIESESwyruszyli z Běnējaăkanu i rozłożyli się obozem w Chor-haggidgadzie [Chor-Haggidgad];
8.TYSIĄCL.WYD5Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.
9.BRYTYJKAPotem wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Haggidgad.
10.POZNAŃSKAI wyruszyli z Bne-Jaakan, i rozbili obóz w Chorha-Gidgad.
11.WARSZ.PRASKAWyszedłszy z Bene–Jaakan zatrzymali się w Chor–Haggidgad,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wyruszyli z Bne–Jaakan i stanęli obozem w Chor–Hagidgad.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Hagidgad.