« 4Moj 33:39 4 Księga Mojżeszowa 33:40 4Moj 33:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI usłyszy kanaański krol Arad, jenże przebywa na południe w ziemi kanaańskiej, przyszłe syny israelskie.
2.WUJEK.1923I usłyszał Chananejczyk król Arad, który mieszkał na południe, iż synowie Izraelowi przyszli do ziemie Chananejskiéj.
3.GDAŃSKA.1881Tam usłyszał Chananejczyk, król Arad, który mieszkał na południe, w ziemi Chananejskiej, że ciągnęli synowie Izraelscy.
4.GDAŃSKA.2017A król Aradu, Kananejczyk, który mieszkał na południu w ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Izraela.
5.CYLKOWWtedy to usłyszał Kanaanejczyk, król Aradu - osiadły na południu ziemi Kanaan, - że nadciągają synowie Israela...
6.KRUSZYŃSKIW tym czasie kanaanejski król Arad, mieszkający w Negeb, w kraju Kanaan, dowiedział się o przybyciu synów Izraela.
7.MIESESWtem dowiedział się Kanaanejczyk, król Ăradu, który miał siedzibę w Negebie, w Kraju Kanaanejskim, o nadciąganiu Synów Izraela.
8.TYSIĄCL.WYD5Król Aradu, położonego na południe od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedział się, że Izraelici nadciągają.
9.BRYTYJKAWtedy usłyszał Kananejczyk, król Aradu, który mieszkał w Negebie w ziemi kanaanejskiej, że nadciągają synowie izraelscy.
10.POZNAŃSKAWtedy to kananejski król Aradu, osiadły w Negebie w ziemi Kanaan, dowiedział się o tym, że nadciągają synowie Izraela.
11.WARSZ.PRASKAWtedy to król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negeb, na południu Kanaanu, dowiedział się o przybyciu synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy to Kanaanejczyk, król Aradu, osiadły na południu ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Israela...
13.EIB.BIBLIA.2016.LITO nadciąganiu Izraela usłyszał wówczas Kananejczyk, król Aradu, który mieszkał wtedy w Negebie, w ziemi Kanaan.