« 4Moj 33:48 4 Księga Mojżeszowa 33:49 4Moj 33:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa tu stany zastawili od Betsymon aż do Betsotym na szyrszych mieścoch Moabskich.
2.WUJEK.1923I tam się położyli obozem od Bethsymoth aż do Abelsatym, na równiejszych miejscach Moabitów.
3.GDAŃSKA.1881I tam się położyli nad Jordanem, od Betiesymot aż do Abelsytym, na polach Moabskich.
4.GDAŃSKA.2017I rozłożyli się nad Jordanem, od Bet-Jeszimot aż do Abel-Szittim, na równinach Moabu.
5.CYLKOWI rozłożyli się nad Jardenem od Beth-Jeszymoth do Abel-Szyttym na stepach Moabu.
6.KRUSZYŃSKIStanęli obozem nad Jordanem od Beth-Jeszimoth aż do Abel-Szittim, na równinach Moabu.
7.MIESESa leżeli obozem nad Jordanem od Bēthajěsimotu, aż do Abēlhaszszyttimu [Abel-Haššittim] na Stepach Moabskich.
8.TYSIĄCL.WYD5Obozowali na stepach Moabu nad Jordanem między Bet-Hajeszimot i Abel-Szittim.
9.BRYTYJKAI rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Hajjeszimot do Abel-Haszszittim na stepach Moabu.
10.POZNAŃSKAObozowali więc nad Jordanem od Bet ha-Jeszimot aż do Abel ha-Szittim na stepach Moabu.
11.WARSZ.PRASKAIch namioty rozciągały się wzdłuż Jordanu na równinie moabickiej od Bet–Hajeszimot aż do Abel–Szittim.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I rozłożyli się nad Jardenem, od Beth Jeszymoth do Abel–Szyttym na stepach Moabu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITI rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Jeszimot do Abel-Szitim na stepach Moabu.