« Eze 27:24 Księga Ezechiela 27:25 Eze 27:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Okręty morskie książęta twoi w kupiectwie twojem: i napełniłaś się i uwielbiła bardzo w sercu morza.
2.GDAŃSKA.1881Okręty morskie przodkowały w kupiectwie twojem; i byłoś napełnione i uwielbione bardzo w pośród morza.
3.GDAŃSKA.2017Okręty morskie przypłynęły po twoje towary wymienne. Napełniłeś się i byłeś wielce uwielbiony w sercu mórz.
4.CYLKOWOkręty Tarszyszu stanowiły karawany dla towarów twoich; i tak wzbogaciłeś się i wsławiłeś bardzo w pośrodku mórz.
5.TYSIĄCL.WYD5Okrętami z Tarszisz zwożono do ciebie towary. Stałeś się więc bogaty i wielce sławny w sercu mórz.
6.BRYTYJKAOkręty Tarszyszu były nabywcami twoich towarów, Wzbogaciłeś się więc i bardzo się wsławiłeś w samym sercu mórz.
7.POZNAŃSKAOkręty Tarszisz tworzyły twoją handlową karawanę. Stałeś się pełny i bardzo ciężki w sercu mórz.
8.WARSZ.PRASKAOkręty z Tarszisz tobie służyły, jak karawany wielbłądów wożąc twe towary. I tak oto stałeś się bogaty i sławny w samym środku mórz pozostając.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Okręty Tarszyszu stanowiły karawany dla twych towarów; i tak się wzbogaciłeś oraz wielce wsławiłeś pośród mórz.
10.EIB.BIBLIA.2016A po to wszystko przypływały do ciebie statki Tarsziszu. Wzbogaciłeś się i na wszystkich morzach stałeś się bardzo sławny.