« Eze 27:33 Księga Ezechiela 27:34 Eze 27:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz ztarteś z morza, w głębokości wód bogactwa twoje i wszystko mnóstwo twoje, które było w pośrodku ciebie, upadło.
2.GDAŃSKA.1881Ale gdy będziesz podruzgotane od morza w głębokościach wód, kupiectwo twoje i wszystko mnóstwo twoje w pośrodku ciebie upadnie.
3.GDAŃSKA.2017Ale gdy będziesz zdruzgotany przez morza w głębinach wód, twoje towary i cały twój tłum pośród ciebie upadnie.
4.CYLKOWTeraz porwany zostałeś z powierzchni mórz wgłębię wody; towary twoje i cały tłum twój wpośród ciebie runęły.
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz zostałeś rozbity przez morskie fale i leżysz w morskiej toni. Twoje towary i wszyscy twoi mieszkańcy zatonęli razem z tobą.
6.BRYTYJKATeraz zostałeś zdruzgotany na morzach, zginąłeś w głębinach wód; twoje towary i cały twój lud pośród ciebie zatonął.
7.POZNAŃSKATeraz jesteś rozbity przez morza, [spoczywasz] w głębinach wód. Twoje towary i cały twój tłum zginęły wewnątrz ciebie.
8.WARSZ.PRASKAA teraz tyś strzaskany falami, na dnie leży cały twój ładunek, zatonęli też wszyscy, którzy byli z tobą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz zostałeś porwany z powierzchni mórz – w głębię wody; runęły twoje towary i cały twój tłum wśród ciebie.
10.EIB.BIBLIA.2016Teraz, odcięty od mórz, utonąłeś niczym w odmętach wody; twoje towary i twoje gromady - wszystko, co w tobie - padło!