« Eze 27:8 Księga Ezechiela 27:9 Eze 27:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Starsi Gybliscy i mędrcy jego mieli żeglarze na posługę rozlicznego naczynia twego: wszystkie okręty morskie i żeglarze ich byli między ludem kupiectwa twego.
2.GDAŃSKA.1881Starcy z Giebal, i mędrcy jego oprawiali w tobie rozpadliny twoje; wszystkie okręty morskie i żeglarze ich bywali w tobie, handlując z tobą.
3.GDAŃSKA.2017Starcy z Gebalu i jego mędrcy naprawiali u ciebie twoje pęknięcia; wszystkie okręty morskie i ich żeglarze przebywali u ciebie, aby prowadzić z tobą handel.
4.CYLKOWStarszyzna Gebalu i mistrze jego byli wpośród ciebie tymi, którzy naprawiali uszkodzenia twoje; wszystkie okręty morza i majtkowie ich przebywali u ciebie, aby zamienny handel twój prowadzić.
5.TYSIĄCL.WYD5a biegli w rzemiośle starcy z Gebal tam byli, aby naprawiać twoje uszkodzenia. Wszystkie morskie okręty zawijały do ciebie, aby prowadzić z tobą handel.
6.BRYTYJKAStarsi Gebalu i jego mistrzowie naprawiali u ciebie twoje uszkodzenia; wszystkie okręty morskie i ich żeglarze bywali u ciebie, aby z tobą prowadzić handel zamienny.
7.POZNAŃSKAStarszyznę z Gebal i jego mistrzów zatrudniałeś u siebie przy naprawie pęknięć. Wszystkie okręty morskie i ich żeglarze przebywali u ciebie, aby wymieniać twoje towary.
8.WARSZ.PRASKAStarsi z Gebal wraz z rzemieślnikami przybyli do ciebie, by statki uszkodzone naprawiać. Wszystkie okręty morskie oraz ich żeglarze przybywali do ciebie, by z tobą handlować.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Starszyzna Gebalu oraz jego mistrzowie byli wśród ciebie tymi, co naprawiali twe uszkodzenia; przebywały u ciebie wszystkie okręty morza i ich majtkowie, by prowadzić twój wymienny handel.
10.EIB.BIBLIA.2016Starsi Gebalu i jego mistrzowie uszczelniali twe szpary - i wszystkie statki pełnomorskie, wraz z ich żeglarzami, wpływały, aby wymieniać z tobą towary.