« 1Krl 15:25 1 Księga Królewska 15:26 1Krl 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynił to, csoż jest złego przed obliczym bożym, a chodził po ścieżkach oćca swego a po grzeszech jego, k nimże on przyprawił israhelski lud.
2.WUJEK.1923I czynił złość przed oczyma Pańskiemi i chodził drogami ojca swego, i w grzechach jego, któremi do grzechu przywiódł Izraela.
3.GDAŃSKA.1881I czynił złe przed oczyma Pańskiemi, chodząc drogami ojca swego, i w grzechach jego, któremi do grzechu przywodził Izraela.
4.GDAŃSKA.2017I czynił to, co złe w oczach PANA, idąc drogami swego ojca i w jego grzechu, którym doprowadził Izraela do grzechu.
5.CYLKOWI czynił co złem było w oczach Wiekuistego, a postępował drogą ojca swojego i w grzechu jego, do którego uwiódł Izraela.
6.KRUSZYŃSKIPostępował niegodziwie w oczach Bożych i chodził drogą, ojca swego i w jego grzechu, którym przywiódł Izraela do grzechu.
7.TYSIĄCL.WYD5czyniąc to, co złe w oczach Pana, idąc drogą swego ojca w jego grzechu, do którego doprowadził Izraela.
8.BRYTYJKAI czynił to, co złe w oczach Pana, i kroczył drogą swojego ojca i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela.
9.POZNAŃSKACzynił to, co było złe w oczach Jahwe. Szedł drogą swego ojca również w [tym] jego grzechu, do którego [ojciec] przywiódł Izraela.
10.WARSZ.PRASKACzynił to, co złe w oczach Jahwe, chodząc drogami swego ojca i dopuszczając się wszystkich zbrodni, do których tamten doprowadził cały Izrael.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A czynił to, co było złem w oczach WIEKUISTEGO, chodząc drogą swojego ojca w jego grzechu, do którego zwiódł Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzynił on to, co złe w oczach PANA, kroczył drogą swojego ojca i dopuszczał się grzechu, w który wciągnął on również Izraela.