« 1Krl 15:2 1 Księga Królewska 15:3 1Krl 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA chodził po wszech grzechoch oćca swego, jeż przed nim czynił, a nie było sierce jego swirzchowane z Panem Bogiem jego, jako sierce Dawida oćca jego.
2.WUJEK.1923I chodził we wszystkich grzechach ojca swego, które był uczynił przed nim, ani serce jego było doskonałe z Panem, Bogiem swoim, jako serce Dawida, ojca jego.
3.GDAŃSKA.1881Ten chodził we wszystkich grzechach ojca swego, które czynił przed nim; a nie było serce jego doskonałe przy Panu, Bogu swoim, jako serce Dawida, ojca jego.
4.GDAŃSKA.2017Szedł on śladem wszystkich grzechów swego ojca, które popełnił przed nim. Jego serce nie było doskonałe wobec PANA, swego Boga, jak serce Dawida, jego ojca.
5.CYLKOWI postępował we wszystkich grzechach ojca swego, których się tenże przed nim dopuszczał, a nie było serce jego szczerem wobec Wiekuistego, Boga swego, jako serce przodka jego, Dawida.
6.KRUSZYŃSKIChodził we wszystkich grzechach ojca swego, które popełniał przed nim, a serce jego nie było całkowicie z Jahwe, Bogiem jego, jako serce Dawida, ojca jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Poszedł on drogą wszelkich grzechów swego ojca, które [ten] przed nim popełniał, dlatego że serce jego nie było szczere wobec Pana, Boga swego, jak było serce jego przodka, Dawida.
8.BRYTYJKAPopełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu, Bogu jego, jak serce Dawida, jego praojca.
9.POZNAŃSKASzedł śladem wszystkich grzechów swego ojca, które [on] przed nim popełniał. Jego serce nie było prawe wobec Jahwe, jego Boga, jak serce Dawida, jego ojca.
10.WARSZ.PRASKAPopełniał [Abijjam] wszystkie te grzechy, których dopuszczał się przed nim jego ojciec, a sercem wcale nie trwał przy Jahwe, jak ongiś jego praojciec Dawid.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale chodził we wszystkich grzechach swojego ojca, których ten się przed nim dopuszczał; a jego serce nie było szczere wobec WIEKUISTEGO, swojego Boga, jak serce jego przodka Dawida.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPopełniał on wszystkie te grzechy, których przed nim dopuszczał się jego ojciec. Jego serce nie było bez reszty oddane PANU, jego Bogu, tak jak bez reszty oddane było serce jego praojca Dawida.