« 3Moj 9:18 3 Księga Mojżeszowa 9:19 3Moj 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A łój wołowy i ogon barani i nereczki z tłustością ich, i odziedzkę wątroby,
2.GDAŃSKA.1881Podali mu także tłustość z wołu, i z barana ogon, i tłustość okrywającą wnętrzności i nerki, i odzieczkę z wątroby.
3.GDAŃSKA.2017Podali mu także tłuszcz z wołu i barana, ogon, tłuszcz pokrywający wnętrzności oraz nerki i płat tłuszczu na wątrobie.
4.CYLKOWI łoje téż z wołu, i z barana ogon, i pokrywający łój, i nerki i przeponę wątroby.
5.KRUSZYŃSKIrównież podali tłuszcz z wołu i z barana, ogon i tłuszcz okrywający wnętrzności, nerki i siatkę wątroby;
6.MIESESzaś co do łojów wołu tego i barana tego, ogona i [łoju] pokrywającego, co do nerek i przepony wątroby, –
7.TYSIĄCL.WYD5Tłuste części cielca i barana - ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, nerki i płat tłuszczu, który jest na wątrobie,
8.BRYTYJKATłuszcze zaś z wołu i z barana, ogon oraz tłuszcz, który okrywa wnętrzności i nerki, i otrzewną okrywającą wątrobę,
9.POZNAŃSKAa także [podali] tłuszcz z wołu i barana, ogon, tłuszcz pokrywający [wnętrzności], nerki i płat [tłuszczu] na wątrobie;
10.WARSZ.PRASKATłuste części cielca i baranka, tłuszcz ogonowy, tłuszcz pokrywający wnętrzności, obydwie nerki i tłuszczową powłokę wątroby
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś łoje, także z byka, ogon z barana i pokrywający go łój, nerki oraz przeponę wątroby;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTłuszcz natomiast z cielca i barana, to jest: ogon, tłuszcz z wnętrzności, nerki i płat wątroby,