« Mat 15:1 Ewangelia Mateusza 15:2 Mat 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prze co uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? Bo nie umywają rąk swoich gdy chleb jedzą.
2.WUJEK.1923Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? albowiem nie umywają ręku swych, gdy chleb jedzą.
3.RAKOW.NTCzemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? Abowiem nie umywają ręku swych, gdy chleb jedzą.
4.GDAŃSKA.1881Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? albowiem nie umywają rąk swych, gdy mają jeść chleb.
5.GDAŃSKA.2017Czemu twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Nie myją bowiem rąk przed jedzeniem chleba.
6.SOŁOWEYCZYK.MATCzemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? Albowiem nie umywają ręku swych, gdy chleb jedzą.
7.SZCZEPAŃSKIDlaczego uczniowie twoi wykraczają przeciwko podaniu starszych? albowiem nie myją rąk swoich, gdy chleb spożywają!
8.GRZYM1936Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? przecież nie myją sobie rąk przed jedzeniem.
9.DĄBR.WUL.1973Czemu uczniowie twoi wykraczają przeciw podaniu starszych? Nie obmywają bowiem rąk, gdy chleb spożywają.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem.
11.BRYTYJKADlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.
12.POZNAŃSKADlaczego Twoi uczniowie nie zachowują nakazu starszych: Nie obmywają rąk, kiedy mają jeść chleb?
13.WARSZ.PRASKADlaczego uczniowie Twoi łamią tradycje ojców, nie myjąc rąk przed jedzeniem?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu twoi uczniowie przestępują tradycję starszych? Bowiem nie myją swoich rąk, gdy mają spożywać chleb.
15.EIB.BIBLIA.2016Dlaczego Twoi uczniowie łamią tradycję starszych, nie myjąc rąk przed jedzeniem?
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlaczego Twoi uczniowie przekraczają tradycję starszych? Nie myją bowiem swoich rąk, kiedy jedzą chleb.