« Mat 15:5 Ewangelia Mateusza 15:6 Mat 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zniszczyliście roskazanie Boże prze ustawę waszę.
2.WUJEK.1923I skaziliście rozkazanie Boże dla ustawy waszéj.
3.RAKOW.NTI znieważyliście Przykazanie Boże dla ustawy waszej.
4.GDAŃSKA.1881(15:5b) a nie uczciłby ojca swego albo matki swojej, bez winy będzie. (15:6) I wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy waszej.
5.GDAŃSKA.2017I nie uczciłby swego ojca ani matki, będzie bez winy. I tak unieważniliście przykazanie Boże przez waszą tradycję.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI skaziliście rozkazanie Boże dla ustawy waszej.
7.SZCZEPAŃSKIten <na pewno> nie ma obowiązku czcić ojca swego, ani matki <swej>. Tak więc udaremniliście prawo Boże dla podania waszego.
8.GRZYM1936ten już nie ma obowiązku czcić ojca i matki; i tak przez naukę waszą przestąpiliście przykazanie Boskie.
9.DĄBR.WUL.1973nie wesprze ojca swego albo matki swojej. I przekreśliliście przykazanie Boże dla podania waszego.
10.TYSIĄCL.WYD5ten nie potrzebuje czcić swego ojca ani matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże.
11.BRYTYJKAnie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.
12.POZNAŃSKAten już nie potrzebuje czcić swego ojca lub matki. W ten sposób przekreślacie przykazanie Boże dla (zachowania) waszego nakazu.
13.WARSZ.PRASKAto ten już nie musi czcić ani swego ojca, ani matki? I tak to dla waszych zwyczajów uczyniliście nieważnym słowo Boże.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zatem unieważniliście przykazania Boga dla waszej tradycji.
15.EIB.BIBLIA.2016ten wolny jest od troski o rodziców. W ten sposób unieważniliście Słowo Boga na korzyść waszej tradycji.
16.TOR.NOWE.PRZ.I tak unieważniliście przykazanie Boże z powodu swojej tradycji.