« Rzym 1:32 List do Rzymian 2:1 Rzym 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego bez obmowy jesteś o człowiecze wszelki sądzący, bo czem osądzasz drugiego, siebie samego osądzasz, bo też działasz co sądzisz.
2.WUJEK.1923Przetóż nie możesz być wymówion, o człowiecze! wszelki, ktory sądzisz; albowiem w czem drugiego sądzisz, samego siebie potępiasz; bo tóż czynisz, co posądzasz.
3.RAKOW.NTPrzetoż bez wymówki jesteś, o człowiecze wszelki który sądzisz; abowiem dla tego, iż sądzisz drugiego, samego siebie posądzasz; Bo toż czynisz ty który sądzisz.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż jesteś bez wymówki, o człowiecze! który osądzasz; bo w czem drugiego osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ toż czynisz, który drugiego osądzasz.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo.
6.JACZEWSKIPrzetoż, nie usprawiedliwisz się wszelki człowiecze, który drugich sądzisz: drugich bowiem sądząc, sam na siebie wyrok potępienia wydajesz, bo to sam czynisz, o co drugich sądzisz.
7.SYMONPrzetoż tem mniej wymówisz się od winy ty, o człowiecze wszelki, który sądzisz innych. Sądząc bowiem drugich, potępiasz samego siebie, bo czyniż toż samo, co potępiasz.
8.MARIAWICIPrzeto nie możesz być wymówiony, o człowiecze każdy, który sądzisz. Bo w tem, o co drugiego sądzisz, samego siebie potępiasz; albowiem to samo czynisz, co w innym sądzisz.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto od winy wymówić się nie możesz wszelki człowiecze, który innych sądzisz. Albowiem w czym drugich sądzisz, siebie samego potępiasz: bo to samo czynisz, co osądzasz.
10.DĄBR.GR.1961Przeto, o człowiecze, który sądzisz innych sam od winy wymówić się nie możesz. Albowiem w czym drugich sądzisz, siebie samego potępiasz; bo to samo czynisz, co osądzasz.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz.
12.BRYTYJKANie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.
13.POZNAŃSKADlatego nie masz wymówki, człowieku - kimkolwiek jesteś - gdy wydajesz wyrok. W tym bowiem, na co wydajesz wyrok, samego siebie potępiasz. Wydajesz bowiem wyrok na innych, a sam zwykłeś czynić to samo.
14.WARSZ.PRASKADlatego też, człowiecze, kimkolwiek jesteś, nie masz nic na swoje usprawiedliwienie, gdy wydajesz sądy o innych. W czym bowiem osądzasz drugiego, tym samym na siebie wydajesz wyrok. Sam przecież czynisz to, co potępiasz u innych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego jesteś nie do obronienia, o człowieku; każdy, który potępiasz. Bo w czym sądzisz drugiego samego siebie skazujesz. Gdyż potępiając sam to robisz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem, jako sędzia, postępujesz podobnie.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego jesteś bez wymówki, o człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz; bo w czym innego osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ ty, który osądzasz, czynisz to samo.