« Rzym 2:1 List do Rzymian 2:2 Rzym 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wiemy że sąd Boży jest wedle prawdy na takowe (rzeczy) działające.
2.WUJEK.1923Wiemy bowiem, iż sąd Boży jest wedle prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy działają.
3.RAKOW.NTA wiemy iż sąd Boży jest wedle prawdy przeciwko onym, którzy takowe rzeczy czynią.
4.GDAŃSKA.1881Lecz wiemy, iż sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy czynią.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy.
6.JACZEWSKIWiemy, że surowy sąd czeka tych, którzy tak czynią.
7.SYMONWiemy bowiem, że sąd Boży jest wedle prawdy na tych, którzy podobne rzeczy czynią.
8.MARIAWICIWiemy bowiem, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy takie rzeczy czynią.
9.DĄBR.WUL.1973A wiemy, że sąd Boży jest według prawdy na tych, którzy takich rzeczy się dopuszczają.
10.DĄBR.GR.1961A wiemy, że sąd Boży jest według prawdy na tych, którzy takich rzeczy się dopuszczają.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów.
12.BRYTYJKABo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią.
13.POZNAŃSKAWiemy zaś, że sąd Boży jest zgodny z prawdą i dosięga tych, którzy popełniają takie czyny.
14.WARSZ.PRASKAA wiemy, że słuszny sąd Boży spotka tych, którzy tak postępują.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wiemy, że wobec tych, co robią takie rzeczy, w zgodzie z prawdą pozostaje ocena Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wiemy, że wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny.
17.TOR.PRZ.A wiemy, że sąd Boży jest zgodny z prawdą wobec tych, którzy czynią takie rzeczy .