« Mar 2:28 Ewangelia Marka 3:1 Mar 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Wszedł zasię do szkoły, a był tam człowiek mając rękę uschłą.
2.WUJEK.1923I wszedł zasię do bóżnice, a tam był człowiek, mający rękę uschłą.
3.RAKOW.NTI wszedł zaś do zgromadzenia; a był tam człowiek uschłą rękę mając.
4.GDAŃSKA.1881Wszedł zasię do bóżnicy, a był tam człowiek, który miał rękę uschłą.
5.GDAŃSKA.2017I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
6.SZCZEPAŃSKII znowu wszedł do bóżnicy. A był tam człowiek z uschłą ręką.
7.MARIAWICII znowu wszedł do bożnicy. A był tam człowiek mający uschłą rękę.
8.GRZYM1936I wszedł znowu do bóżnicy a był tam człowiek, który miał rękę uschłą.
9.DĄBR.WUL.1973I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek uschłą mający rękę.
10.DĄBR.GR.1961I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek mający uschłą rękę.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę.
12.BRYTYJKAI wstąpił znowu do synagogi; a był tam człowiek z uschłą ręką.
13.POZNAŃSKAI wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek z uschniętą ręką.
14.WARSZ.PRASKAI znów wszedł kiedyś do synagogi, i zastał tam człowieka, który miał uschłą rękę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu wszedł do bóżnicy, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI znów przyszedł do synagogi. A był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki.
17.TOR.PRZ.2023I wszedł ponownie do synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę.