« Eze 32:15 Księga Ezechiela 32:16 Eze 32:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Płacz jest, i płakać go będą, córki narodów płakać go będą, nad Egiptem i nad zgrajami jego, będą go płakać, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Toć jest lament, którym nad nią lamentować będą; córki narodów narzekać będą nad nią, nad Egiptem i nad wszystkiem mnóstwem jego narzekać będą, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017To jest lament, który podniosą nad nią. Córki narodów będą ją opłakiwać. Nad Egiptem i nad całą jego rzeszą będą lamentować, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWPieśń to żałobna, aby ją śpiewano, aby ją śpiewały córy narodów; o Micraimie i całym tłumie jego śpiewać ją mają, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto lament, który podniosą córki narodów, zaśpiewają go nad Egiptem i nad całą jego ludnością - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAJest to pieśń żałobna, którą śpiewać będą; i córki narodów będą ją śpiewać nad Egiptem i nad całym jego ludem. Taką pieśń będą śpiewać - mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKATo jest lamentacja. Będą ją śpiewały córki ludów. Będą ją śpiewały nad Egiptem. Będą ją śpiewały nad całą jego rzeszą - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAOto lament, który podniosą córki różnych narodów. Będą lamentować nad Egiptem i wszystkimi mieszkańcami jego. Lamentować będą bardzo głośno - bo taki jest wyrok Pana Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To pieśń żałobna, by ją śpiewano aby ją śpiewały córy narodów; mają ją śpiewać o Micraimie oraz o całym jego tłumie – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016Oto pieśń żałobna. Zanucą ją kobiety w różnych krajach, nad Egiptem z jego armią - oświadcza Wszechmocny PAN.