« Eze 32:16 Księga Ezechiela 32:17 Eze 32:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się dwunastego roku, piętnastego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem dwunastego roku, piętnastego dnia tegoż miesiąca, stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc;
3.GDAŃSKA.2017Potem, w dwunastym roku, piętnastego dnia miesiąca, doszło do mnie słowo PANA mówiące;
4.CYLKOWI stało się dwunastego roku, piętnastego dnia miesiąca, że doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5W roku dwunastym, miesiącu pierwszym, piętnastego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
6.BRYTYJKAW dwunastym roku, w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAStało się dwunastego roku, w piętnastym [dniu] miesiąca, że Jahwe przemówił do mnie w te słowa:
8.WARSZ.PRASKAW roku dwunastym, pierwszego miesiąca, dnia piętnastego tegoż miesiąca Pan przemówił do mnie w te słowa:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dwunastego roku, piętnastego dnia tego miesiąca stało się, że doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016W dwunastym roku, w pierwszym miesiącu, w piętnastym dniu tego miesiąca PAN skierował do mnie Słowo tej treści: