« Eze 32:17 Księga Ezechiela 32:18 Eze 32:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! śpiewaj żałobnie nad zgrają Egipską, a ściągnij ją samę i córki narodów dużych do ziemie ostatniéj, z tymi, którzy zstępują do dołu.
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! narzekaj nad mnóstwem Egipskiem, a zepchnij je, i córki tych narodów sławnych aż do najniższych miejsc ziemi, do tych, co zstępują do dołu,
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, zawódź nad rzeszą Egiptu, zepchnij ją i córki tych sławnych narodów aż do najniższych stron ziemi, do tych, którzy zstępują do dołu.
4.CYLKOWSynu człowieczy! Biadaj nad tłumem Micraimu, a strąć go, jego i córy ludów potężnych do krainy podziemnej, ku tym, którzy legli w grobie.
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, biadaj nad ludnością Egiptu i każ jej zstąpić do świata podziemnego, jej i córkom potężnych ludów, do tych, którzy zstąpili do dołu.
6.BRYTYJKASynu człowieczy, narzekaj nad okazałością Egiptu i nad jego chwałą i wraz z córkami potężnych ludów zstąp z nim do podziemnej krainy, krainy umarłych, do tych, którzy zstąpili do grobu.
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, biadaj nad [faraonem i] rzeszą Egipcjan i każ im zejść - jej i córkom potężnych narodów - do krainy podziemia, do tych, którzy zstąpili do grobu.
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, podnieś lament nad mnóstwem mieszkańców Egiptu. Sprowadź ich oraz córki różnych narodów potężnych w regiony pozaziemskie, do tych, którzy już odeszli w zaświaty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Biadaj nad tłumem Micraimu i go strąć; jego oraz córy potężnych ludów strąć do podziemnej krainy, do tych, co legli w grobie.
10.EIB.BIBLIA.2016Synu człowieczy! Zapłacz nad armią Egiptu. Wraz z córkami potężnych narodów sprowadź ją do podziemnej krainy, do tych, którzy zeszli do grobu.