« Eze 32:22 Księga Ezechiela 32:23 Eze 32:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Których groby są położone na ostatku dołu, a była zgraja jego około grobu jego: wszyscy pozabijani i polegli od miecza, którzy niegdy puszczali strach na ziemi żywiących.
2.GDAŃSKA.1881Którego groby położone są przy stronach dołu, aby była zgraja jego w około grobu jego; ci wszyscy pobici polegli od miecza, którzy puszczali strach w ziemi żyjacych.
3.GDAŃSKA.2017Ich groby są położone po stronach dołu, jego rzesza jest dokoła jego grobu. Ci wszyscy pobici polegli od miecza, ci, którzy szerzyli postrach w ziemi żyjących.
4.CYLKOWKtórego groby położone w najgłębszej otchłani, a spoczął tłum jego wokoło grobowca jego; wszyscy oni pobici, polegli od miecza, co to szerzyli postrach w kraju żyjących.
5.TYSIĄCL.WYD5Ich groby położone są w najgłębszym dole, a jego hufce są wokół jego grobu - to wszyscy pobici, polegli od miecza, ci, którzy szerzyli postrach w kraju żyjących.
6.BRYTYJKAIch groby urządzono w najgłębszym dole otchłani, a jego lud spoczywa dokoła jego grobu; wszyscy pobici, sami tacy, co padli od miecza, którzy dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących.
7.POZNAŃSKAJej groby są położone w najdalszych częściach podziemia. Jej rzesza leży wokół jej grobu, wszyscy pomordowani padli od miecza, ci, co szerzyli postrach na ziemi żyjących.
8.WARSZ.PRASKAIch groby są na samym dnie wykopu. Cała jego armia spoczywa wokół jego grobu, wojownicy polegli od miecza, ci, co kiedyś siali taki postrach wśród żyjących.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego groby są położone w najgłębszej otchłani, a jego tłum spoczął wokół jego grobowca. Wszyscy, co szerzyli postrach w kraju żyjących polegli od miecza.
10.EIB.BIBLIA.2016którym groby dano w zakamarkach przepaści. Tam spoczęła wokół niego gromada - sami pobici, ci, co padli od miecza, choć siali grozę w krainie żyjących.