« Eze 32:23 Księga Ezechiela 32:24 Eze 32:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tam Elam i wszystka zgraja jego około grobu jego, ci wszyscy pozabijani i padający od miecza, którzy zstąpili nieobrzezani do ziemie ostatniéj, którzy dawali strach swój na ziemi żywiących, i ponieśli sromotę swą z tymi, którzy zstępują do dołu.
2.GDAŃSKA.1881Tam Elam i wszystka zgraja jego około grobu jego, ci wszyscy pobici upadli od miecza, którzy zstąpili w nieobrzezce do niskości ziemi, którzy puszczali strach swój w ziemi żyjących; jużci odnoszą hańbę swoją z tymi, którzy zstępują do dołu.
3.GDAŃSKA.2017Tam jest Elam i cała jego rzesza dokoła jego grobu, ci wszyscy pobici upadli od miecza i zstąpili nieobrzezani do najgłębszych stron ziemi; szerzyli swój postrach w ziemi żyjących. Już znoszą swoją hańbę z tymi, którzy zstępują do dołu.
4.CYLKOWTam Elam i cały tłum jego wokoło grobowca jego; wszyscy oni pobici, polegli od miecza, co zstąpili jako nieobrzezańcy do krainy podziemnej, co szerzyli postrach swój w kraju żyjących, a teraz ponieść muszą hańbę swą u tych co legli w grobie.
5.TYSIĄCL.WYD5Tam jest Elam i całe jego mnóstwo wokół jego grobu - to wszyscy pobici, polegli od miecza, którzy zstąpili nieobrzezani do świata podziemnego, oni, którzy postrach szerzyli w kraju żyjących, hańbę cierpią z tymi, którzy zstąpili do dołu.
6.BRYTYJKATam jest Elam i cała jego ludność dokoła jego grobu - wszyscy pobici, sami tacy, co padli od miecza, którzy jako nieobrzezani zeszli do podziemnej krainy; dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących, a teraz znoszą zniewagę wraz z tymi, którzy zstąpili do grobu.
7.POZNAŃSKAJest tam Elam i cała jego rzesza wokół jego grobu. Wszyscy pomordowani padli od miecza, zeszli do krainy podziemnej jako nie obrzezani, a szerzyli postrach na ziemi żyjących. Ponoszą oni swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do grobu.
8.WARSZ.PRASKALeży tam również Elam, a wokół jego grobu wszystkie jego oddziały, pobici, polegli od miecza. Jako nieobrzezani zstąpili do regionów pozaziemskich ci, co siali kiedyś postrach wśród żyjących. I tak znoszą swoje pohańbienie razem z tymi wszystkimi, co znaleźli się w dole.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam też, wokoło jego grobowca, Elam i cały jego tłum; wszyscy oni pobici, polegli od miecza, i zstąpili jako nieobrzezańcy do podziemnej krainy. Szerzyli swój postrach w kraju żyjących, a teraz muszą ponieść swą hańbę u tych, co legli w grobie.
10.EIB.BIBLIA.2016Elam i cała jego armia leży tam wokół jego grobu, sami pobici, ci, co padli od miecza, którzy zeszli nieobrzezani do podziemnej krainy, choć siali grozę w krainie żyjących. A tymczasem ponieśli swoją hańbę razem z tymi, którzy zeszli do grobu.