« Eze 32:25 Księga Ezechiela 32:26 Eze 32:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tam Mosoch i Thubal i wszystka zgraja jego: około niego groby jego, ci wszyscy nieobrzezańcy i pozabijani i upadli mieczem ; bo puszczali strach swój na ziemi żywiących.
2.GDAŃSKA.1881Tam Mesech, Tubal i wszystka zgraja jego, i w około niego groby jego, ci wszyscy nieobrzezańcy pobici mieczem, choć puszczali strach swój w ziemi żyjących.
3.GDAŃSKA.2017Tam jest Meszek, Tubal i cała jego rzesza, i wokoło niego jego groby. Ci wszyscy nieobrzezani zostali pobici mieczem, choć szerzyli swój postrach w ziemi żyjących.
4.CYLKOWTam Meszech, Tubal i cały tłum jego, otoczony grobami swymi; wszyscy oni nieobrzezańcy pobici od miecza, ponieważ szerzyli postrach swój w kraju żyjących.
5.TYSIĄCL.WYD5Tam jest Meszek, Tubal i całe ich mnóstwo wokół ich grobu, wszyscy nieobrzezani, mieczem pobici, albowiem postrach szerzyli w kraju żyjących.
6.BRYTYJKATam jest Mesech i Tubal wraz ze swoim wojskiem dokoła jego grobu, sami nieobrzezani, pobici mieczem, którzy dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących.
7.POZNAŃSKAJest tam Meszek, Tubal i cała jego rzesza, wokół jego grobu. Oni wszyscy nie obrzezani, pobici mieczem, leżą wokół ich grobu. Szerzyli bowiem postrach na ziemi żyjących.
8.WARSZ.PRASKAOto Meszek, Tubal i wszyscy jego wojownicy wokół jego grobu. Wszyscy nieobrzezani, wszyscy polegli od miecza dlatego, że siali postrach między żyjącymi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam też Meszech, Tubali cały jego tłum, otoczony swoimi grobami; wszyscy nieobrzezańcy pobici od miecza, ponieważ szerzyli swój postrach w kraju żyjących.
10.EIB.BIBLIA.2016Tam Mesech i Tubal z całą swą armią leżą wokół ich grobu - sami nieobrzezani i pobici mieczem! Tak, siali grozę w krainie żyjących.